برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

گرچه دولت در سال جاری کسری بودجه را با کاهش بخشی از هزینه‌ها و تامین منابع به طور خاص از محل صندوق توسعه ملی انجام داد اما به اعتقاد کارشناسان دیگر برای سال آینده خبری از این منابع نیست و باید به دنبال درآمدزایی باشد. افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح حامل‌های انرژی و یارانه‌های پنهان دو محل اصلی است که ظاهرا در دستور کار دولت قرار دارد.

 

به گزارش ایسنا، منابع عمومی ۴۴۸ هزار میلیاردی که برای سال جاری در بودجه مصوب شد در نهایت با کاهش شدید درآمدهای نفتی اصلاح شد و تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بین با کاهش بخشی از هزینه‌ها، درآمد زایی بیش از ۷۰ هزار میلیاردی نیز در دستور کار داشت که مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ملی، ۳۷ هزار میلیارد تومان فروش بیشتر اوراق مالی و از اهم آن بود.

برای سال آینده نیز این صرفه جویی باید ادامه داشته باشد و مسئولان بودجه‌ای اعلام کردند که کاهش ۵۰ هزار میلیاردی هزینه‌ها انجام خواهد شد.

اما این که در سال بعد دولت از چه محل می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده یا درآمد جدید ایجاد کند موضوعی است که گفت وگو آن با وحید شقاقی - کارشناس اقتصادی - با توضیحاتی همراه بود.

وی با اشاره به این که دولت در سال جاری با کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیاردی در بودجه مواجه شده و عملا  فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت محقق نشد، گفت که براین اساس برای پوشش کسری عمده منابع را از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و از سوی دیگر اوراق بدهی تامین خواهد کرد که هر دو مورد به سمت دست درازی به منابع بین نسلی و آینده فروشی حرکت می‌کند.

شقاقی با بیان این که در سال آینده بعید است دیگر خبری از مجوز برای دولت به منظور برداشت از صندوق توسعه ملی باشد، گفت: دولت ناچار است در حوزه بودجه اصلاحات ساختاری جدی انجام داده و ساماندهی هزینه‌ها و منابع را در دستور کار داشته باشد.

وی با بیان این که امسال اصلاح هزینه‌ها را دولت تا حدودی انجام داده و صرفه جویی‌های داشت، افزود: اما کاهش هزینه در فعالیت‌های موازی و همچنین اجرای دقیق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهمیت ویژه‌ای در این رابطه برخوردار است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.