سه شنبه, 28 دی 1395

چکیده آخرین وضعیت مالی 24 شرکت بورسی و فرابورسی

NAV زیرمجموعه مهم سایپا که بار دیگر کمتر از 100 تومان شده

خبری بسیارمهم برای هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)

2خبرمهم برای شخارک و فارس

خبری مهم برای ايران‌ خودرو (خودرو)

خبری مهم برای ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي)

خبری بسیارمهم از گروه پتروشیمی !!!

2خبربسیارمهم برای ذوب و بترانس

آخرین خبرها از صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق)

افزایش سرمایه پاکشو برای خرید دو شرکت تخصصی و انتشار اوراق مرابحه

نظر کارشناس درباره صورتهای مالی بانکها ، وضعیت خودروسازان و آینده شاخص

خبری مهم برای داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران)

خبری مهم برای ايران‌ ترانسفو (بترانس)

علت اقبال بازار به نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

خبری جالب از گروه سیمانی !!!

چند خبر بسیارمهم برای چند گروه پرطرفدار بازار !!!

نتایج مثبت جلسه مسئولان بورس با حقوقی ها: تزریق منابع جدید و اخبار خوش

بخشودگی ۵ هزارمیلیاردی جرایم بانکی شرکتها و وصول ۸۳ هزار میلیاردی معوقات

صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدرا)

فولاد مباركه اصفهان (فولاد)