یکشنبه, 02 مهر 1396

سهامداران شپلی بخوانند

اخبار بسیار مهم برای وپست، حکشتی، مپنا و وساپا

دو خبر بسیار مهم برای جم و شپارس

دو خبر بسیار مهم برای گروه معدنی و پتروشیمی

اخبار بسیار مهم برای تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ)

خبری بسیار مهم برای گروه کاشی و سرامیک

اخبار بسیار مهم برای خساپا، دتولید، صنعت خودرو و گروه سیمان

اخبار بسیار مهم برای رمپنا، فولاد و میدکو

4 خبر بسیار مهم برای گزوه پتروشیمی و نمادهای زنجان و دهدشت

عرضه اولیه این دو شرکت تا پایان شهریور

اخبار بسیار مهم برای کبافق و کچاد

خبری بسیار مهم برای سرچشمه و فملی

مسیر آینده صنعت خودرو ایران در افق ۲۰۳۰

 همسو با دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر احیای سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی «دورنمای صنعت خودرو جهان در افق ۲۰۳۰» به سیاست‌گذار صنعتی پیشنهاد کرده است که استراتژی توسعه صنعت خودروی ایران را براساس تحولات جهانی بازطراحی کند.

خبری مهم از عرضه اولیه

اخبار بسیار مهم برای شغدیر، فارس، پارسان و شپدیس

دو خبر بسیار مهم برای حفاری و فولاد

اخبار بسیار مهم برای صنعت دارو و نماد دپارس

اخبار بسیار مهم برای صنعت سیمان و نماد ستران

آخرین اخبار از صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر)

اخبار بسیار مهم برای صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدرا)