پنج شنبه, 05 اسفند 1395

خبری مهم برای پارس‌ الكتريك‌ (لپارس)

سايپا ديزل‌ (خكاوه)

داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي)

این نماد تعدیل مثبت کمتر از 20درصد دارد !!!

2خبربسیارمهم برای بانک تجارت و پاسا

درخشان‌ تهران‌ (پدرخش)

خبری مهم برای فولادمبارکه و دیگر فولادی ها !!!

خبری مهم برای شركت ارتباطات سيار ايران (همراه)

خبرمهم و جالب خودرویی

خبری بسیارمهم برای این نماد لیزینگی !!!

خبری مهم برای بانك ملت (وبملت)

2 مهم و مثبت برای ایران خودرو و خاور !!!

2خبر مهم برای سایپا و خپارس !!!

خبری مهم برای شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر)

خبری مهم برای گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)

خبری مهم برای گروه خودرویی !!!

2خبرمهم برای گروه بانکی و پتروشیمی

2خبر بسیارمهم برای خساپا و خودرو

خبری مهم برای شرکت های معدنی !!!