پنج شنبه, 05 اسفند 1395

این شرکت افزایش سرمایه 1000 درصدی دارد !!!

2خبرمهم برای شتوکا ، وتوکا و فارس !!!

خبری مهم برای نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

تعدیل مثبت 100 درصدی برای یک پالایشی !!! بسیارمهم

خبری بسیارمهم برای گروه لاستیک ساز !!!

خبری بسیارمهم برای پالايش نفت تبريز (شبريز)

خبری بسیارمهم برای پالايش نفت بندرعباس (شبندر)

خبری بسیارمهم برای كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي)

خبری مهم برای توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا)

خبری مهم برای توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)

خبری جالب برای ارفع !!!

2خبر مهم برای بازار !!!

این شرکت برای تعدیل منفی متوقف شده است !!!

2خبرمهم خودرویی !!!

خبری مهم برای گروه قند و شکر

2خبربسیارمهم برای گروه فلزات و فخاس

2خبرمهم برای 2گروه پرطرفدار پتروشیمی و نفتی

خبری مهم از گروه سیمانی !!!

2خبرمهم برای وسینا و وغدیر

شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع)