دوشنبه, 02 مرداد 1396

خبری مهم برای ذوب

خبری مهم برای تاپیکو

2خبر جالب از گروه بانکی و سایپا

خبری مهم از پارسان

دو خبر مهم برای پارسان و شفن

اخباری بسیار مهم برای خپارس

اخباری مهم و جالب برای شپاس، شراز و شبندر

خبری بسیار مهم برای پالايش نفت تبريز (شبريز)

دو خبر مهم برای پتروشيمي شازند (شاراك)

2خبرمهم برای گروه ذغال سنگ و گروه بانکی

2خبرمهم برای خپارس و خزامیا

خبری بسیار مهم برای گروه بانکی و نماد وپاسار

3 خبر مهم برای این سهم بازار پایه

اخبار بسیار مهم و مثبت برای مداران

اخبار بسیار مهم برای خساپا

خبری مهم برای وخارزم

خبرهایی از تعدیل مثبت حدود 40% درصدی این نماد پرطرفدار

خبری مهم برای شرکت های معدنی !!!

خبری مهم برای گروه نفتی و پالایشی

اخبار بسیار مهم برای بيمه تجارت نو (بنو)