مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایرن گفت: اخبار منتشر شده درخصوص توقف صادرات شرکت مس به‌هیچ‌عنوان .....