یکشنبه, 02 مهر 1396

در خصوص سهمی که سیگنال خرید شد...

مهم برای یک شرکت قندی و یک ساختمانی

چرا بازار منفی شد؟؟؟

مهم برای یک بانکی

مهم برای یک پتروشیمی

فاذر

خبری برای یک شرکت سیمانی و یک فولادی

خبری از غول پتروشیمی

بسیار مهم برای این سهم پرطرفدار خودرویی...

کروی

عرضه اولیه ای دیگر!!!

ونفت و شایعاتی که پیش از این در سایت قرار داده بودیم!!!

این هم یک خبر خوش دیگر برای سهمی که از 180 سیگنال خرید دادیم و صف خرید سنگین دارد!!!

چند شنیده مهم بازار امروز...

مهم برای پتروشیمی ها...

وبصادر

آیا این سهم تعدیل مثبت دارد؟؟؟

شبندر و پالایشگاهها

مهم برای بانک تجارت...

بسیار مهم برای یک سهم پرطرفدار خودرویی!!!