جمعه, 05 خرداد 1396

خبری مهم برای این گروه

خبری مهم برای این خودرویی پرطرفدار...

خبری مهم برای یک بانکی

تعدیل مثبت حتمی این سهم... مهم

مهم برای یک فولادی

خبری بسیار مهم برای صنعت خودرو و صنعت فولاد مهم

درخصوص یک بانک....

حکشتی

مهم برای یک گروه...

مطلبی مهم در خصوص بازار

خبری مهم برای این شرکت پتروشیمی

بسیار مهم برای یک سهم با توانایی بالا

خبری برای گروه سیمان که میتواند در صورت محقق شدن برای آینده این گروه موثر باشد

خبری برای تایرسازان

مهم برای بازار...مهم

این سهم توانایی تعدیل مثبت را دارد!!!!

مهم برای یک گروه

تعدیل مثبت در یک شرکت و تاثیر بر...

شنیده ای مهم برای پرطرفدارترین سهم گروه رایانه

مهم برای یک سهم بانکی