شنبه, 09 ارديبهشت 1396

3خبر مهم برای بنیرو ، گروه پتروشیمی ، فملی

دو خبر مهم برای اپرداز و فملی

اپرداز

 شایعات تائید نشده ای درخصوص تعدیل مثبت در گزارش 12 ماهه و همچنین برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از مهمترین دلایل توجه به اپرداز می باشد.

فملی

شنیده شده صادرات مس سال 95 نسبت به سال 94 رشد 27 درصدی و به ارزش 662 میلیون دلار رسیده است.همچنین گفته میشه شرکت تعدیل سود خوبی خواهد داشت.

خبری بسیار مهم برای این نماد حمل و نقلی پرطرفدار

حتاید

 شنیده هایی مبنی بر اعلام مناقصه جدید در بندر امیرآباد به نفع تایدواتر آخر اردیبهشت به مدت 15 سال به گوش می رسد.

این دو شرکت پالایشی تعدیل مثبت دارند

شاوان و شپنا

شنیده هایی درخصوص توقف این دو نماد برای تعدیل عایدی در گزارش 12 ماهه به گوش می رسد . که معاملات پر حجم چند روز گذشته می تواند صحت این شایعات را تقویت کند

شنیده هایی از افزایش سرمایه این دو شرکت

فولای

 بر اساس شنیده ها افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت در نیمه اول سال انجام خواهد شد

بنیرو

بر اساس شنیده ها بنیرو برنامه  افزایش سرمایه 250 درصدی را در سال 96 خواهد داشت.

6خبرمهم برای پترول ، شکلر ، حبندر ، حتاید ، حریل ، گروه دارویی

2خبربسیارمهم از تعدیل مثبت و پایان پروژه یک نماد لاستیک ساز و یک پالایشی

2خبرمهم از عرضه اولیه و نمادی که سیگنال خرید دادیم !!! بسیارمهم

افزایش سرمایه برای این 2 شرکت

این شرکت تعدیل مثبت دارد

6خبرمهم برای خساپا ، زگلدشت ، فباهنر ، غگلپا ، ولساپا ، تپکو

خبری مهم برای این شرکت

خبری مهم برای سهامداران نمادهای بازار پایه !!!

تعدیل منفی سنگین در این نماد !!!

خبری مهم برای این نماد پرطرفدار بازار پایه

2خبرمهم برای غدیس و زگلدشت

2خبرمهم از پکویر و کیسون

2خبرمهم برای تایرا و شپنا

خبری مهم از همراه اول

خبری مهم از گروه خودرویی