دوشنبه, 02 مرداد 1396

خبری بسیار مهم برای فسرب

شنیده ای مهم برای وپست

شنیده هایی مهم برای شکلر، بترانس، زنجان و وقوام

دو شنیده مهم از لبوتان

دو شنیده مهم از حریل و حکشتی

4شنیده مهم برای شرانل ، شپمچا ، سشمال ، خاهن

3 شنیده مهم برای وبانک، فاذر و فارس

 

وبانک
شنیده ها ازتقسیم  سود  50 تومانی این شرکت در مجمع سالیانه حکایت دارد

فاذر
شنیده ها از قراداد  فاذر با یک شرکت چینی برای  توسعه نیروگاه بیستون  حکایت دارد

فارس

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از امضای قرارداد جدید تامین کمپرسورهای پالایشگاه گاز بیدبلند دو با زیمنس آلمان خبر داد

دو خبر مهم برای غشاذر و قثابت

آخرین شنیده ها از خاور

آخرین شنیده ها درباره قیمت محصول جدید ایران خودرو

دو شنیده مهم برای لازما و حرهشا

شنیده هایی مهم برای گروه پالایشی و نماد شراز

شنیده ای مهم برای گروه بانکی

3 شنیده مهم برای فباهنر، وبملت و خساپا

شنیده هایی از افزایش سرمایه این سهم بازار پایه

دو خبر مهم برای ثاژن و قصفها

دو خبر بسیار مهم برای خکاوه

شنیده ای بسیار مهم و مثبت برای شلیا

خبری بسیار مهم برای این سهم پرطرفدار بازار پایه

این دارویی توانایی تعدیل مثبت دارد