جمعه, 05 خرداد 1396

2خبربسیارمهم برای گروه سنگ آهنی و گروه قند و شکر

خبری مهم برای فولادمبارکه

2خبرمهم برای کمنگنز ، ذوب ، هرمز

خبری مهم برای ذوب آهن

خبری مهم برای شرکت های سیمانی !!!

شنیده های نمادهای غپاک ، شپترو ، خشرق ، بکهنوج ، هرمز ، آسیا ، کچاد را اینجا ببینید

خبری مهم برای بانک تجارت و رکیش

خبری بسیارمهم برای بانک دی

خبری مهم برای چکاپا

خبری مهم برای حریل

شنیده ای مهم از تپکو

خبری بسیارمهم برای فولادمبارکه و فولاد هرمزگان

افزایش سرمایه 300درصدی در این نماد

خبری مهم برای کمنگنز و ذوب آهن

2خبرمهم برای وکادو و غمارگ

3خبر بسیارمهم برای شاوان ، آسیا ، فاهواز

خبری مهم برای گروه معدنی !!!!

خبری مهم برای گروه قند و شکر

خبری مهم کچاد

این نماد پرطرفدار افزایش سرمایه دارد