جمعه, 01 بهمن 1395

خبری مهم برای قطعه سازان

3خبرمهم برای ونفت ، وتجارت ، رتکو

این نماد کوچک توانایی اعلام تعدیل مثبت را دارد !!!

خبری مهم برای یک نماد پالایشی !!!

شایعات این نماد کوچک همچنان در بازار شنیده میشود

تعدیل مثبت این نماد فلزی

این نماد توانایی تعدیل مثبت سنگین را دارد !!!

نمادهای این گروه توانایی رشد بیشتر را دارند !!!

2خبرمهم برای فملی و میدکو

2خبرمهم برای اپرداز و خپارس

خبری مهم از یک نماد بیمه ای !!!

2خبرمهم برای رتکو و کیمیا

این غول فلزی تعدیل مثبت دارد !!!

2خبرمهم برای تکشا و خگستر

خبری مهم و جالب از بالاس

چه خبر از بانک ها

این نماد ارزشمند بزودی تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

2خبرمهم برای گروه سیمانی و یک نماد از گروه شیمیایی

چه خبر از عرضه اولیه !!!

2خبرمهم برای وآذر و کرازی