جمعه, 05 خرداد 1396

4خبرمهم برای حکشتی ، گروه حمل و نقل ، فخاس و ...

بکام و خبری مهم

خبری مهم برای شیران !!!

خبری مهم برای کساوه

2خبرمهم برای شپاکسا و واتی

2شنیده بسیار مهم برای بالاس و کساوه

4خبرمهم برای گروه بیمه ، سیمانی ، واتی ، خصدرا

خبری بسیارمهم برای لابسا

خبری بسیارمهم برای فباهنر

خبری مهم برای پرطرفدار ترین نماد ساختمانی !!!

2خبربسیارمهم برای ایران خودرو ، بیمه البرز و آسیا

2خبرمهم برای وپست و خشرق

2خبر بسیارمهم برای واحیا و شلرد

خبری بسیارمهم برای خگستر

خبری بسیارمهم برای پترول

2خبرمهم برای یک نماد ساختمانی و عرضه اولیه !!!

خبری مهم از یک نماد کوچک و ارزشمند

این 2 نماد تعدیل مثبت دارند !!!

3خبرمهم برای تایرا ، خصدرا ، واتی

این 3 نماد تعدیل مثبت در پیش دارند !!!