جمعه, 01 بهمن 1395

این نماد پرطرفدار تعدیل منفی دارد !!!

شنیده هایی از تعدیل مثبت نمادهای سیمانی

شنیده هایی از افتتاح طرح توسعه این شرکت پتروشیمی

شنیده هایی مهم از تعدیل مثبت سنگین اپرداز

آخرین شنیده ها از عرضه اولیه غدیس

شنیده هایی از بالاس، تایرا و وآذر

شنیده هایی بسیار مهم از تایید افزایش سرمایه ذوب

شنیده هایی از افزایش NAV وغدیر و میدکو

شنیده هایی از تعدیل مثبت این دو شرکت

اخباری مهم از سیمانیها و شنیده هایی از سبزوا

شنیده هایی از غدیس، وبشهر و خساپا

این شرکت قصد دارد املاک خود را به فروش رساند

شنیده ای بسیار مهم از وساپا و فروش زمین پلاسک

دو شنیده مهم از خساپا

شنیده هایی از فروش زمین این سهم قندی

اخبار مهم از شپدیس و سفارس

2خبرمهم برای وغدیر و کماسه !!!

خبری بسیارمهم برای ذوب آهن

عرضه اولیه های جدید !!!

2خبرمهم برای حفاری و لخزر