جمعه, 01 بهمن 1395

تعدیل مثبت در...

اخبار غیر رسمی از تعدیل مثبت سود هر سهم...

افزایش سرمایه یک سهم قندی و...

صدور مجوز افزایش سرمایه ، معادل 404 درصد از محل تجدید ارزیابی داراییها

افزایش سرمایه 100 درصدی و تعدیل مثبت در...

رنامه افزایش سرمایه 100 درصدی  و تعدیل مثبت عایدی در 

تعدیل مثبت فارس چقدر خواهد بود؟؟؟

براساس اخبار واصله از بازار پتروشیمی خلیج فارس امروز جهت تعدیل مثبت بسته شد براساس اخبار واصله از بازار...

شنیده ای مهم از 2 نماد...

براساس اخبار واصله از بازار 2 نماد...

شنیده هایی از گروه دارو...

براساس اخبار واصله از بازار...

شنیده هایی از داروسازی امین

کاهش به زیر ارزش ذاتی در نماد دامین...

شایعاتی از یک سهم دارویی

کاهش بهای تمام شده تولید در...

شنیده ای از کگاز

فزایش مصرف بطری های شیشه ای...

یک ساختمانی و توانایی تعدیل مثبت

فروش قریب الوقوع چند دستگاه از واحدهای آماده برای فروش در

یک سیمانی و توانایی های تعدیل مثبت

افزایش تولید ، فروش و صادرات محصول در...

شنیده ای از شوینده تازه وارد

سیاست افزایش تولید و فروش در ...

نرخ هر کیلو شکر سفید

براساس اخبار واصله از بازار افزایش قریب الوقوع 

بانک تجارت و شنیده ها

کاهش به زیر ارزش دفتری در بانک تجارت و قابلیت رشد

شنیده ای از توانایی های یک بانکی

افزایش سود تسهیلات اعطایی در بانک...

تعدیل مثبت این رایانه ای

براساس اخبار واصله از بازار 

شنیده ای از غول سرمایه گذاری ها

براساس شایعات موجود در بازار گویا...

شنیده ای از سهمی که مدتی قبل پیشنهاد خریدش را داده بودیم...

شنیده ای از سهمی که مدتی قبل پیشنهاد خریدش را داده بودیم...

شنیده ای از این ساختمانی...

شنیده ای از این ساختمانی...

شنیده ای از گروه سیمانی...

شنیده ای از گروه سیمانی...