شنبه, 05 فروردين 1396

چند خبر برای ثاباد ، وقوام ، وبانک ، وتوسم ، شخارک

خبری بسیارمهم برای این نماد کاشی ساز پرطرفدار !!!

خبری بسیارمهم برای این شرکت لاستیک ساز

خبری بسیارمهم برای این نماد !!!

این نماد پرطرفدار طی چند روز آینده بازگشایی میشود

خبری مهم برای یک نماد بانکی پرطرفدار و پرحاشیه

این نماد پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

خبری مهم برای نماد دارویی پرطرفدار !!!

خبری مهم برای ارفع

این نماد قندی تعدیل مثبت مناسبی در پیش دارد !!!

خبری مهم از گروه بانکی

خبری مهم برای خوساز و خگستر

خبری بسیارمهم برای سیمانی ها

خبری بسیارمهم برای تایرا

2خبرمهم برای حفاری و یک نماد غذایی

2خبرمهم و مثبت برای این شرکت ارزشمند !!!

خبری مهم از تعدیل مثبت در این نماد غذایی پرطرفدار بازار

 

تعدیل مثبت 100 درصدی برای این شرکت

خبری مهم برای این نماد پتروشیمی پرطرفدار

این نماد لیزینگی افزایش سرمایه را در دستور کار خود دارد !!!