کاهش به زیر ارزش ذاتی در نماد دامین...

کاهش بهای تمام شده تولید در...

فزایش مصرف بطری های شیشه ای...

فروش قریب الوقوع چند دستگاه از واحدهای آماده برای فروش در

افزایش تولید ، فروش و صادرات محصول در...

سیاست افزایش تولید و فروش در ...

براساس اخبار واصله از بازار افزایش قریب الوقوع 

کاهش به زیر ارزش دفتری در بانک تجارت و قابلیت رشد

افزایش سود تسهیلات اعطایی در بانک...

براساس اخبار واصله از بازار 

براساس شایعات موجود در بازار گویا...

شنیده ای از سهمی که مدتی قبل پیشنهاد خریدش را داده بودیم...

شنیده ای از این ساختمانی...

شنیده ای از گروه سیمانی...

شنیده هایی از 2 نماد پالایشگاهی...

شنیده ای مهم از این دارویی...

افزایش سرمایه سهمی با آینده روشن

شنیده ای مهم برای این سهم بانکی...

شنیده ای از این پالایشگاهی....

شنیده ای از این پالایشگاهی پرطرفدار...

شنیده ای مهم از این سهم حمل و نقلی...

شنیده ای از یک محصول پرکاربرد...

افزایش سرمایه یک سهم ذغال سنگی

شنیده از عرضه بلوک...

شنیده از شورای نگهبان در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی ها...

شایعاتی مبنی بر اینکه شرکت جنرال موتورز قصد....

در بازار امروز شنیده هایی از...

براساس اخبار واصله از بازار ....