برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

شایعاتی از قابلیت تعدیل مثبت بیش از 20 درصدی سود هر سهم خبهمن در صورت تحقق برنامه تولید 19150 دستگاه خودرو در بودجه سالجاری شرکت، کاهش قیمت سهم تا حداقل سطوح  حمایتی و امکان کسب بازدهی کوتاه مدت با خرید در محدوده منفی امروز

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.