برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

شواهدی از سوزاندن جسد در سه کورگان کاوش شده در کلیبر بدست آمدند که ماحصل دو فصل کاوش و تحقیق بودند. این خبر پیرامون شواهد سوزاندن جسد در کلیبر نگارش شده است.

 

شواهدی از سوزاندن جسد در جنوبی غرب شهرستان کلیبر

نسرین قهرمانی، سرپرست هیات کاوش محوطه کورگان های جنوب غربی کلیبر اظهار کرد: در عملیات نجات بخشی آثار در معرض خطر سد و با توجه به درخواست آب منطقه ای آذربایجان شرقی در فصل اول، قرار شد بدون انعقاد قرارداد و با پرداخت هزینه های مربوط به کاوش مطالعات باستان شناختی کورگان ها انجام شوند و کاوش های فصل های بعدی با انعقاد قرارداد بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و آب منطقه ای آذربایجان شرقی تداوم یابند. قهرمانی با بیان اینکه به دنبال موافقت نکردن آب منطقه ای برای انعقاد قرارداد و به جهت باارزش بودن مطالعات فصل اول، فصل دوم با کمک های انجام شد، افزود: کورگان های شاهلیق و قره داشلی 1 و 2، شواهدی مبنی بر سنت جسد سوزی در هزاره اول پیش از میلاد دارند که اندازه کورگان ها هر کدام بیانگر این سنت در گذشته هستند. این باستان شناس با اشاره به اینکه با آزمایش های بدست آمده روی خاکستر، این نظریه پذیرفته یا رد می شود، ادامه داد: این کورگان ها متعلق به اقوام اسکیت یا سکا است. همانطور که هرودوت توصیف می کند سکاها به گورستان های خود بیش از همه دارایی خود ارج می گذاشتند. او با تاکید بر اینکه آیین تدفین، رسم فوق العاده مرموز و باشکوهی بوده که با زحمت بسیار فراوانی انجام می گرفته که این کورگان ها اسنادی در اثبات مدعای مورخین در این خصوص است، گفت: در بزرگترین کورگان به نام «شاهلیق» وجود 20 لایه سنگ چین، شن و ماسه و گل کوبیده حکایت از انجام این رسم پرتشریفات دارد. وی با اشاره به اینکه ابزارهای سنگی یافت شده بیانگر این است که این کورگان ها با زحمت و دقت فراوان برپا می شدند، بنابراین اکنون به دلیل همان وسعت، این کورگان نیاز به یک فصل کاوش مجدد دارد، اظهار کرد: در کورگانی دیگر که از آن نیز خاکستر بدست آمده، سنت قربانی مشاهده شد، چهار کودک تکه تکه شده، در سطح بالای خاکستر بین یک سنگ چین منظم دفن شده بودند، جنسیت دو کودک مونث و جنسیت دو کودک دیگر به جهت متلاشی بودن قابل شناسایی نبود. این باستان شناس با اشاره به اینکه با توجه به سنگ ساب آرایش، سنجاق های مفرغی زنانه به نظر می آید این کورگان متعلق به یک بانو باشد، گفت: اشیای به دست آمده شامل پیکرک های کوچک سفالی، ژتون های سفالی، سنگ ابسیدین، سرباره های آهن، سنجاق های مفرغی، قاب های بازی و قطعات سفال، دندان های اسب و تدفین جانوری است که به صورت نذورات به متوفی هدیه شده اند. قهرمانی تاکید کرد: آریایی هایی که اجساد مردگان خود را می سوزاندند و به این اعتقاد داشتند که جسم مرده همراه با روح او به وسیله ایزد آتش، روانه جهان دیگر می شود.

منبع: ایسناشواهد سوزاندن جسد در کلیبرشواهد سوزاندن جسد در کلیبر2کلیبر

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.