برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

یک فک پلنگی روی تکه ای یخ به این امید گشت می زند که یکی از پنگوئن های جوان بی شمار که بی تجربه است و هنوز در سرعت و روش های شناکردن مهارت کسب نکرده، بلغزد و به اعماق آب های شمالگان سقوط کند.

فک های پلنگی از این موقعیت نهایت استفاده را می برند و زمان مهاجرت خود را با زمان خاصی که بچه پنگوئن ها از دسته های خود جدا شده و راهی دریا می شوند، هماهنگ می کنند.

 

صبر فک پلنگی برای شکار

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.