دوشنبه, 02 مرداد 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

چافست 26 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 22 درصد بازدهی داشته است.

شپاکسا 26 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 22 درصد بازدهی داشته است.

کچینی 14 آذر سیگنال خرید شد و بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

وساخت 19 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 42 درصد بازدهی داشته است.

چکارن 13 دی اعلام خرید شد که تا به امروز بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

ونفت 16 آبان و 20 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

سشرق 22 دی سیگنال خرید شد و بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

فاراک 16 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.( همچنان صف خرید دارد)

وبشهر 28 آذر سیگنال خرید شد و بیش از 42 درصد بازدهی داشته است.

مداران 13 مهر و 6 آبان سیگنال خرید شد و تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است و صف خرید سنگین دارد.( همچنان صف خرید دارد)

مرقام 13 مهر و 28 آذر سیگنال خرید شد که با احتساب تقسیم سود 100 درصد بازدهی داشته است.

لابسا 29 آذر و 19دی سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

وتوکا 28 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 45 درصد بازدهی داشته است .

فباهنر 29 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 55 درصد بازدهی داشته است.

وپترو 5 دی سیگنال خرید شد و 38 درصد بازدهی داشته است.

تکمبا 22 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز 35 درصد بازدهی داشته است.

فولای 14 مهر سیگنال خرید شد و 50 درصد بازدهی داشته است.

پلاسک 19 دی و 3 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

پتایر 18 آذر اعلام خرید شد که تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است .

حخزر 23 آبان سیگنال خرید شد و تا به امروز 48 درصد بازدهی داشته است.

بانک دی 4 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز 27 درصد بازدهی داشته است.

ولغدر 12 و 29 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 47 درصد بازدهی داشته است.

ولساپا 12 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 37 درصد بازدهی داشته است.

سمگا 28 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 42 درصد بازدهی داشته است.

وتوشه 30 شهریور سیگنال خرید شد و بیش از 57 درصد بازدهی داشته است البته در آبان مجدد اعلام خرید شد.

غشاذر 7 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 52 درصد بازدهی داشته است.

غالبر بارها در قیمت زیر 120 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.  

کاذر 22 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز 35 درصد بازدهی داشته است.

کگاز 14 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 54 درصد بازدهی داشته است.  

کفپارس 14 مهر اعلام خرید شد که تا به امروز بیش از 115 درصد بازدهی داشته است .

دانا 22 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز 30 درصد بازدهی داشته است.

میهن 28 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز 23 درصد بازدهی داشته است.

توریل 22 آذر و 22 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 40 درصد بازدهی داشته است.

وتجارت 7 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 44 درصد بازدهی داشته است.

وبصادر 30 آبان سیگنال خرید شد و تا به امروز 22 درصد بازدهی داشته است.

وپست 4 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 60 درصد بازدهی داشته است.

وملت 29 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

ثباغ 25 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز 35 درصد بازدهی داشته است.

ثشاهد 12 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 37 درصد بازدهی داشته است. 

حپترو 7 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 44 درصد بازدهی داشته است.

واتی 5 دی و 9 آبان سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 34 درصد بازدهی داشته است. 

ثشرق 14 آذر سیگنال خرید شد و با احتساب تقسیم سود 40 درصد بازدهی داشته است.

رتکو 30 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.