دوشنبه, 02 مرداد 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

شفارس 19 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه 130 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

وتوسم 10 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 17 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

وساپا 11 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز 60 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

قاسم 7 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 13 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

شیراز 26 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 20 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

ستران 12 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 13 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

ومعادن 4 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 34 درصد باذهی داشته است

فاسمین 4 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 22 درصد بازدهی داشته است

خمحرکه 29 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 60 درصد بازدهی داشته است

شپترو 19 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 27 درصد بازدهی داشته است

سشرق 22 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 40 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

 

ثنوسا 5 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 25 درصد بازدهی داشته است

فاراک 16 آذر سیگنال خرید شد و 100 درصد بازدهی داشته است.

مداران 13 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز 90 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 2 تیر و 25 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حالت اول بیش از 80 درصد و در حالت دوم بیش از 45 درصد بازدهی داشته است.

تایرا 16 دی سیگنال خرید شد و 20 درصد بازدهی داشته است

پارسان 2 دی سیگنال خرید شد که 20 درصد بازدهی داشته است

کفرا 1 دی سیگنال خرید شد که بیش از 35 درصد بازدهی داشته است

تیپیکو 15 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.