یکشنبه, 02 مهر 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 بازدهی فوق العاده سیگنالهای دیگر بخصوص گروه خودرو را میتوانید در مطالب قبلی موجود در بخش بازدهی سیگنالها مشاهده کنید از آنجایی که طی چند وقت اخیر خودرویی ها در حال درجا زدن هستند بازدهی جدید را در فرصت مناسب قرار میدهیم همچنان ملاک حدضرر باشد هر زمان حدضرر هر نمادی شکسته شد خارج شوید.

لخزر 8 اسفند سیگنال خرید شد که در مدت 2 روز 9 درصد بازدهی داشته است امکان رشد مجدد برای این نماد وجود دارد. 

ذوب چند بار و آخرین بار 10 بهمن سیگنال خرید شد و 100 درصد بازدهی داشته است.  

قنیشا 5 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

قشکر 6 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 55 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد )

قثابت 12 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

زمگسا 3 بهمن و 24 بهمن اعلام خرید شد که تا به امروز بیش از 25 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید سنگین دارد.

ثتران 3 اسفند و 25 آذر اعلام خرید شد که در حالبت اول 30 درصد و حالت دوم 70 درصد بازدهی داشته است.

بیمه میهن 28 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

کاذر 13 بهمن و 22 آذر اعلام خرید شد که در حالت اول 16 درصد و حالت دوم در حدود 50 درصد بازدهی داشت.

ولساپا 12 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 80 درصد بازدهی داشته است.

ولغدر 12 و 29 دی سیگنال خرید شد و  بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

وپست 4 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

وبملت 24 بهمن و دی اعلام خرید شد که در حالت اول 10 درصد و در حالت دوم 29 درصد بازدهی داشته و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

ثشرق 19 بهمن  و 14 آذر سیگنال خرید شد و در حالت اول 16 درصد  و در حالت دوم  بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

وساخت 19 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد 5 دی سیگنال خرید شد و بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

ثپردیس 5 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

شتولی 13 دی اعلام خرید شد که 30 درصد بازدهی داشت.

شفارس 19 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه بیش از 130 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.