چهارشنبه, 25 مرداد 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

خاور 26 دی ، 6 بهمن و 11 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 150 درصد بازدهی داشته است .(همچنان صف خرید دارد)

ایران خودرو 16آذر ، 10 بهمن و 28 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 200 درصد بازدهی داشته است.

خپارس 12 دی ، 6 بهمن و 24 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 200 درصد بازدهی داشته است.

خاذین 8 آذر  و 18 بهمن سیگنال خرید شد که تا به امروز 350 درصد بازدهی داشته است .(همچنان صف خرید دارد)

خزامیا 26 مهر و 28 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 220 درصد بازدهی داشته است.

خکاوه 19 دی و 14 آذر و 18 بهمن سیگنال خرید شد که تا به امروز 180 درصد بازدهی داشته است.

خبهمن 1 دی اعلام خرید شد که تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

خگستر 12 آبان سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 220 درصد بازدهی داشته است.

وساپا 11 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 180 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید دارد)

خرینگ 9 آبان 18 بهمن و 24 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز 150 درصد بازدهی داشته است.

خمحور 18 و 23 آبان سیگنال خرید در محدوده 105-95 اعلام شد که تا به امروز بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.(همچنان صف خرید دارد)

خشرق 8مهر سیگنال خرید پله ای در محدوده 120-100 اعلام شد که 150 درصد بازدهی داشته است.

خمحرکه 29 دی و 23 آبان و 18 بهمن سیگنال خرید شد و بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.