دوشنبه, 02 مرداد 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

رکیش 14 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 16 درصد بازدهی داشته است و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

فلوله 10 فروردین و 22 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز 15 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

شفارس 10 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

بکام 8 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

دانا 8 فروردین و 16 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز 15 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید سنگین دارد.

شدوص 6 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

لابسا 8اسفند و 6 فروردین اعلام خرید شد و در مدتی کوتاه 24 درصد بازدهی داشته است همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

تایرا 15 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 20 درصد بازدهی داشته است و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

وپترو 9 فروردین و 26 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 35 درصد بازدهی داشته است همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

قاسم 25 اسفند و 16 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 24 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

شگل 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت.

کاذر 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 12 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

ثرود 8 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز 20 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

چافست 4 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز 25 درصد بازدهی داشته است و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

کگاز 28 دی و 14 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 150 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

بترانس 31 فروردین و 16 دی 94 و 6 فروردین 95 سیگنال خرید شد که در حالت اول 140 درصد و حالت دوم 60 درصد و در حالت سوم 23 درصد بازدهی داشته است و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

فاذر یکی از نمادهای ارزنده میباشد که هر زمان سیگنال خرید آنرا دادیم بازدهی فوق العاده نصیب شما عزیزان نمود آخرین بار 3آبان و در طول مسیر 12دی و 25 بهمن سیگنال خرید سهم را اعلام کردیم  که تا به امروز در حدود 100درصد بازدهی داشته است. آخرین بار 11 فروردین سیگنال خرید شد که تا به امروز 12 درصد بازدهی داشته است.

خاذین 8 آذر  و 18 بهمن سیگنال خرید شد که تا به امروز در حدود 400 درصد بازدهی داشته است .(همچنان صف خرید دارد)

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.