چهارشنبه, 25 مرداد 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

بکام 8 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 25 درصد بازدهی داشته است ( همچنان صف خرید سنگین دارد)

فلوله 10 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 40 درصد بازدهی داسته است.

رکیش 14 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 16 درصد بازدهی داشته است ( تعدیل مثبت 40 درصدی داشته است)

دانا 8 فروردین و 16 اسفند سیگنال خرید شد و 30 درصد بازدهی داشته است.

تکنو 24 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز 15 درصد بازدهی داشته است.

واتی 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 24 درصد بازدهی داشته است.

کاذر 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

قاسم 25 اسفند و 16 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشت.

وپترو 9 فروردین و 26 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

غمینو 19 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 22 درصد بازدهی داشت.

غشاذر 21 فروردین و 15 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 22 درصد بازدهی داشت.

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.