با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برای خرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی وجود دارد...

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه ...

برای سرمایه گذاری در بازار سهام و بورس باید نکات زیادی را رعایت کنیم تا دچار ضرر و زیان نگردیم ...

در این مطلب میتوانید با مفاهیم اولیه بورس آشنا شوید...

اختيار معامله توافقي است بين واگذار کننده و تحصيل کننده حق خريد...