برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

حسیر 23 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از بیش از 25 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید سنگین دارد.

ثاژن 27 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

فاسمین 3 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشت.

پاسا 12 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 12 درصد بازدهی داشته است.

پخش 27 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

فسرب 28 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

تکنار 27 خرداد سیگنال خرید شد و بیش از 20 درصد بازدهی داشت و همچنان توان رشد دارد.

ارفع 29 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

کروی 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه با احتساب سود مجمع در حدود 25 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 12 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز با احتساب سود مجمع بیش از 15 درصد بازدهی داشته است.

کترام 7اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 200 درصد بازدهی داشته است. 

کمنگنز 24 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

لابسا 5 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشت.

کفرا 24 اردیبهشت سیگنال خرید شد با احتساب تقسیم سود مجمع در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

ساینا 30 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشت.

پدرخش 31 ادیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته و صف خرید دارد.

بنیرو 7 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

بالبر 24بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 110 درصد بازدهی داشت. 

بکاب 7اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 120 درصد بازدهی  داشت.  

ثاباد طی 6 ماه اخیر بارها سیگنال سهم اعلام شد که تا به امروز بیش از 110 درصد بازدهی داشته است.

سدبیر اواخر سال 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

ثفارس طی 6 ماه اخیر بارها سیگنال خرید شد و بیش از 70  درصد بازدهی داشته است.

سیگنال  12 مهر 95 نماد تکشا تا به امروز در مدت 8ماه بیش از 240 درصد بازدهی داشته است.

وبیمه اوایل آذر 95 اعلام خرید شد و در طول مسیر چندین بار معرفی شد و تا به امروز بیش از 200 درصد بازدهی داشته است. 

چکارن 26 دی 95 سیگنال خرید شد و در طول مسیر بارها به خرید تاکید شد که تا به امروز 120 درصد بازدهی داشته است.

شلیا 25 مرداد 95 سیگنال خرید شد و در طول مسیر چندین بار معرفی شد تا به اینجا بیش از 400 درصد بازدهی داشته است.  

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.