برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

شپاس 19 و 16 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

قشکر 12 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

شاوان 6 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

افرا 16 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

پلوله 25 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

آینده 28 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

تایرا 9 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.  

رمپنا 26 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

وپترو 29 مهر و 21 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

اپرداز 10 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشت.

شکربن 30 مهر و 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

چکارن 2 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

شبریز 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشت.  

شیراز از زمان سیگنال خرید در حدود 50 درصد بازدهی داشته است.

کرماشا  از زمان سیگنال خرید در حدود 30 درصد بازدهی داشته است. 

غالبر 22 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه درحدود 12 درصد بازدهی داشته است.

سیگنال فولاد مبارکه در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشت.  

وهور 22آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 12 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 22 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 11 درصد بازدهی داشت.

وساخت 29 و 15 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.

شاراک 29 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

پترول 31 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

قشیر 25شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است. 

کمنگنز 24 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 200 درصد بازدهی داشته است.

ومعادن 29 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است. 

فملی 21 مرداد و 17 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است. 

ایران خودرو 11 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدوده 20 درصد بازدهی داشت. 

خکمک 28مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 60 درصد بازدهی داشت. 

کروی 19 تیر و 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه با احتساب سود مجمع در حدود 60 درصد بازدهی داشته است. 

فزرین 27 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشته است.  

فایرامهر94 باتاکیدفراوان سیگنال خریددادیم.اما سهم 2سال متوقف بودو خیلی عزیزان از ماناراحت بودند.اماخدا راشکر شرمنده نشدیم وسهم درمجموع بیش از %450 درصدسود تقدیم کاربران سهم1001 کرد.

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.