چهارشنبه, 25 مرداد 1396

شرکت آلومینیوم ایران در سال 46 ثبت شد و در دی ماه 51 مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین پروانه بهره برداری در مورخ 28/12/87 با ظرفیت اسمی 110 هزار تن در سال توسط ...

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.