چهارشنبه, 25 مرداد 1396

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ  08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و ...

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.