برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان غرب( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 1393.02.24 درمحل خانه معلم با حضور بیش از 54 درصد سهامداران برگزار شد.

 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان غرب( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 1393.02.24 درمحل خانه معلم با حضور بیش از 54 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای فاتح به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان زرگر و نجمی و به دبیری آقای آزرده دست تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. 


مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط دبیر مجمع و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1392.12.29

2- تقسیم 1450 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

 

 

پیام هیأت مدیره:

شرکت سیمان غرب به عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت سیمان فارس خوزستان با مأموریت زیر تأسیس گردیده و فعالیت می نماید:

"تولید و عرضه انواع سیمان و کلینگر مطابق با استاندارد های محصول ، نیاز مشتری ، و شاخص های اقتصادی"

در جهت تحقق و تأمین مأموریت ، موارد زیر در دستور کار قرار دارد:

مشارکت و پشتیبانی اثر بخش از تداوم پایدار تولید سیمان کشور با توجه به شاخص های توسعه پایدار

مشارکت و ارتقاء زنجیره ارزش سازه های بتنی کشور

مشارکت در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تأمین طرح های عمرانی ملی

 

برنامه ها و چشم انداز وضعیت کشور

جشم انداز شرکت در افق سه ساله به شرح زیر است:

"جایگاه اول تولید ، عرضه ، صادرات سیمان با توجه به ظرفیت در منطقه غرب کشور"

در جهت تحقق و تأمین چشم انداز ، موارد زیر حائز اهمیت می باشد:

جایگاه اقتصادی برتر در بین شرکت های منطقه و شرکت های تابعه هلدینگ فارس و خوزستان به تناسب ظرفیت تولید

جایگاه برتر برند سازمان در بین رقبا در منطقه داخل و خارج کشور

جایگاه برتر مشتری مداری و کسب رضایت مشتری در بین رقبا

جایگاه برتر انعطاف پذیری مطابق نیاز بازار و مشتری

 

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سیمان غرب (سهامی عام) در تاریخ 24 مرداد ماه 1353 تحت شماره 437 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسید.

شرکت در تاریخ 1358.03.13 مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته و از تاریخ 1359.04.02 هیئت مدیره منتخب سازمان صنایع ملی ایران ادراه امور آن را به عهده گرفت در اجرای رأی مورخ 1364.09.04 صادره از سوی هیئت 5 نفره موضوع ماده (2) متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مطالبات بانکها در ابتدای سال 1358 به سرمایه تبدیل شد و از تاریخ 1365.02.24 اداره امور شرکت توسط هیئت مدیره منتخب سهامداران (بانک صنعت و معدن ) صورت پذیرفت.

متعاقبا با عنایت به آگهی واگذاری سهام بانک صنعت و معدن مبنی بر واگذاری 6325010 سهم متعلقه ( حدودا 46.81 درصد از سهام کل شرکت ) ، پیشنهادات واصله در مورخ 1373.10.19 مفتوح و نتیجتا شرکت سیمان فارس و خوزستان با توجه به توافقنامه شماره 977/ مسا مورخ 1373.11.18 موفق به خرید سهام مذبورو از تاریخ 1373.11.23 اداره امور شرکت توسط هیئت مدیره منتخب سهامداران انجام گردید.

در تاریخ 1374.08.21 سهام شرکت سیمان غرب در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. شرکت جزء واحد های تجاری اصلی گروه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان می باشد.

 

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوز به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 1392.12.29 و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1.000.000.000 ریال بوده است که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 300.000.000.000 ریال (300 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) افزایش یافته است.

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1392.12.29 به شرح زیر می باشد:

گزیده اطلاعات

نمودار مقایسه ای سه سال تولید سیمان

نمودار مقایسه ای سه سال تولید کلینکر

نمودار مقایسه ای سه ساله سود هر سهم(EPS)

نمودار مقایسه ای سه ساله سود خالص

وضعیت شرکت در بورس اوراق بهادار

خلاصه عملکرد

تولید

خلاصه فروش خالص

 

 

تراز نامه

صورت سود و زیان

بورس نیوز

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.