برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 صنعت قند و شکر از جمله صنایعی است که بیشترین ارتباط را با حلقه های پیشین و پسین در زنجیره تولیداقتصاد ملی دارد. مهمترین بخش های تامین کننده ورودی های صنعت قند و شکر بخش...

 صنعت قند و شکر از جمله صنایعی است که بیشترین ارتباط را با حلقه های پیشین و پسین در زنجیره تولیداقتصاد ملی دارد. مهمترین بخش های تامین کننده ورودی های صنعت قند و شکر بخش کشاورزی مواد اولیهچغندرقند، نیشکر، بخش صنعت تجهیزات سرمایه ای، بخش نفت تامین انرژی، حمل و نقل و بازرگانی خدماتحمل می باشند.مهمترین گام در تولید قند و شکر تأمین نهاده های اولیه آن یعنی چغندر قند و نیشکر است و از این جهت صنعتقند و شکر وابستگی شدیدی به بخش کشاورزی دارد و اثرات عوامل مؤثر در زراعت این محصولات مستقیماً بهصنعت و سایر بخش های وابسته منعکس شده و آنها را متأثر می سازد.

وضعیت حمل و نقل

 

با توجه به قرار گرفتن اکثر کارخانجات بزرگ این صنعت در شهرهای بزرگ، هزینه حمل و نقل نقش زیادی در قیمت مواد اولیه آنها یعنی چغندر دارد و رشد هزینه حمل و نقل می تواند باعث افزایش بهای تمام شده تولید این تولیدکنندگان گردد. گرچه در تولید از نیشکر با توجه به نزدیکی کارخانجات به مزارع کشت نیشکر، این مشکل کمتر دیده می شود.

 

وضعیت نقدینگی

 

مشکلات نقدینگی در این صنعت نیز می تواند باعث پیش فروش محصولات این صنعت به قیمت پایین شود. بطوریکه با توجه به خرید فصلی مواد اولیه مورد نیاز صنایع قند و شکر در زمان برداشت نیشکر و چغندر، کارخانجات نیاز به نقدینگی بالا داشته و مجبور به پیش فروش محصولات خود می شوند.

 

قند نیشابور در یک نگاه

 

یکی از شرکت های فعال در صنعت مذکور شرکت قند نیشابور است که با ظرفیت تولید سالانه بیش از 52 هزار تن شکر از چغندر قند، 27 هزار تن تفاله خشک، 22 هزار تن ملاس و نزدیک به 129 هزار تن تصفیه شکر خام و نیز بسته بندی شکر به میزان 20 هزار تن در کشور فعال می باشد.

 

پوشش بودجه برآوردی طی عملکرد شش ماهه

 

 
 

 

 

در بررسی گزارش های حسابرسی شده عملکرد مالی این شرکت به وضوح می توان دید که شرکت طی دوره شش ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 93، موفق به پوشش حدود 65 درصدی سود برآوردی هر سهم و تحقق 276 ریال سود شده است.

 

بهای تمام شده

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

همچنین می توان دریافت که در بخش بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه تأمین مواد اولیه 68 درصد، دستمزد 5 درصد بهای تمام شده شکر را شامل می شود و 26 درصد هزینه ها نیز مربوط به سربار بوده است.

 
مواد اولیه مصرفی

در جدول مصارف و مواد اولیه نیز می توان دید که تمامی چغندر خریداری شده طی نیمه نخست سال مالی جاری مصرف شده و نرخ خریداری آن همانند پیش بینی ها بوده استالبته با توجه به واقع بودن کارخانه "قنیشا" در شرق کشور و کمبود آب ناشی از کاهش میزان بارندگی و نیز کاهش سطح زیرکشت چغندرقند به دلیل امراض و بیماری های مرتبط با این محصول، افزایش دریافت چغندرقند مصرفی طی سال مالی آتی و طی مهر و آبان ماه چندان دستیافتنی نیست.

 

تولید

 

 

 

 
 

 

 

در جدول تولیدات "قنیشا" طی دوره شش ماهه نیز شکر سفید حاصل از چغندر قند، تفاله خشک و شکر آفینه طبق برآوردها به طور کامل تولید شده که این امر را می توان ناشی از عملکرد فصلی شرکت های این صنعت دانست. چرا که کارخانجات قند و شکر تولید و فروش فصلی دارند و معمولا کارخانه سه تا شش ماه از سال بیشتر فعال نیست و بنا بر منطقه فعالیت در سه تا شش ماه از سال و اغلب طی زمان برداشت چغندر قند به تولید و فروش محصول اشتغال دارد، به همین دلیل پوشش سود شرکت ها نیز اغلب به یکباره صورت می پذیرد. اما فرآیند تبدیل شکر خام به شکر سفید و نیز تولید ملاس به ترتیب 46 و 54 درصد پیش بینی ها محقق شده است.

 

فروش

 

 
 

 

 

براساس جدول فوق نیز بایستی توجه داشت که مقدار فروش شکر سفید تولیدی از شکر خام و نیز چغندر طی عملکرد شش ماهه نخست سال مالی جاری به ترتیب 46 و 32 درصد برآوردها محقق شده، بدین ترتیب شرکت طی عملکرد شش ماهه دوم سال مالی جاری بیشتر فروش کارمزدی خواهد داشت تا 54 درصد مابقی تولید برآوردی از محل تبدیل شکر خام به شکر سفید را محقق نماید.

 

این در شرایطی است که طبق جدول زیر دو محصول مذکور به ترتیب با نسبت 81 و 8 درصدی، بیشترین تأثیر را در کل درآمد فروش دارند؛ اما سایر محصولات تولیدی این مجموعه قندی اثر چندانی بر درآمدهای شرکت در بر ندارند.

 

 
 

 

 

نرخ فروش

 

 
 

 

 

در بخش نرخ های فروش مشاهده می شود که به دلیل عدم کشش تقاضای بازار، محصول شکر تولیدی از چغندر قند برخلاف مصوبه مرداد ماه سال 92 مبنی بر فروش به نرخ 1900 تومان به ازای هر کیلو، با کاهش قیمت همراه بوده و "قنیشا" طی سه ماهه دوم سال مالی 93 این محصول را به قیمت حدود 1800 تومان به ازای هر کیلو و پایین تر از برآوردهای خود به فروش رسانده و دلیل آن این است که شرکت طی سه ماهه دوم برای جذب نقدینگی بابت خرید چغندر قند مصرفی مجبور به فروش حتی به قیمت های پایین تر از برآوردها است. اما در مقابل نرخ فروش شکر سفید استحصالی از شکر خام و ملاس تولیدی نسبت به پیش بینی ها با رشد همراه بوده است.

 

البته انتظار می رود در ماه های بعدی و طی دوره شش ماهه دوم نرخ های فروش قدری افزایش یابد؛ چراکه در فصل گرما به تدریج بر میزان مصرف شکر در بخش های صنعتی و تولیدی انواع نوشیدنی ها افزوده می شود. اما نکته مهم این است که دولت در بخش واردات جهت کنترل قیمت ها در بازار، می تواند بیشترین تأثیر را بر نرخ شکر داخلی اعمال کند.

 

نرخ های کارمزدی بابت تصفیه شکر خام و تولید شکر سفید نیز طبق قراردادها و به صورت توافقی تعیین می شود و طی بازه زمانی مربوط به قراردادها این نرخ تغییری نخواهد داشت.

 

موجودی آماده برای فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

در جدول بالا می توان دریافت که شرکت قند نیشابور از سنوات گذشته بیش از 6200 تن شکر سفید تولیدی از شکر خام موجودی داشته و این میزان برای دو محصول تفاله خشک و ملاس تولیدی به ترتیب حدود 3860 و 280 تن بوده است.

 

 

 

درآمدهای حاصل از فروش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ذخیره 1250 میلیون ریالی در حساب های "قنیشا"

 

نکته دیگر در گزارش اخیر شرکت قند نیشابور این است که "قنیشا" مبلغ 1250 میلیون ریال بابت زمین زراعی نظرآباد کرج ذخیره کاهش ارزش لحاظ کرده است. این زمین به موجب رأی دادگاه و در قبال بدهی یکی از خریداران شکر به شرکت واگذار شده و ارزش آن از نظر کارشناس رسمی دادگستری در آخرین گزارش های اعلامی شرکت قند نیشابور 300 میلیون ریال تعیین شده است.

 

برآورد سود هر سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

برآورد خوش بینانه

 

با نگاهی بر وضعیت عملکردی شرکت طی نیمه نخست سال مالی جاری، قابل برآورد است که شرکت طی سه ماهه اول نرخ های فروش در تمامی محصولات بالاتر از پیش بینی ها بوده و چنانچه شرکت بتواند در نیمه دوم سال جاری نیز با این نرخ ها فروش خود را محقق کند، می توان انتظار تحقق سود 520 ریالی را برای هر سهم داشت که 22 درصد افزایش را نشان می دهد.

 

برآورد محتاطانه

 

در صورتی که شرکت نیمه دوم امسال نیز مابقی فروش خود را بر مبنای میانگین نرخ های فروش طی عملکرد شش ماهه اول محقق کند، با توجه به اینکه نرخ های فروش طی دوره سه ماهه دوم سال مالی جاری پایین تر از برآوردها و نیز سه ماهه قبل از آن بوده است، سود هر سهم با انحراف کمی از برآوردها و در محدوده 411 ریال به ازای هر سهم پیش بینی می شود. این در حالی است که شرکت در آخرین پیش بینی ها سود هر سهم سال مالی 93 را 425 ریال برآورد کرده است.

بورس نیوز

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.