برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

اصلی ترین پارامتر در تحلیل شرکت های لیزینگی ، از یک سو برآورد سود اقساط دریافتی حاصل از تسهیلات اعطایی و از سوی دیگر تخمین هزینه مالی تسهیلات دریافتی در هر سال می باشد. از آنجا که دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی به طور میانگین سه ساله می باشد، جهت تقسیط وام های اعطایی ، تخمین سود حاصل از اقساط دریافتی در سال 93 و محاسبه درآمد اقساط منتقل شده از سال های گذشته از روش PMT استفاده شده است.

 

تاریخچه شرکت

شرکت رایان سایپا ابتدا با نام شرکت تولید قطعات برقی خودرو سایه روا (سهامی خاص)در تاریخ 28/12/1376 با سرمایه یک میلیون ریال تاسیس گردید.این شرکت در بهمن ماه 1377 به شرکت تولید لوازم برقی سایپا و سپس در آبان ماه سال 1378 به رایان سایپا تغییر نام داد.

سود هر سهم

این شرکت در زمینه فروش قسطی خودرو (لیزینگ) ،خدمات بیمه ایی وکارت از اوایل سال 1380 آغاز فعالیت نمود. و در مرداد 85 به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ 5/4/1384 نام این شرکت با نماد ولساپا در فهرست تالار فرعی درج و در پایان سال 1385 به تابلوی اصلی انتقال یافت.

سرمایه و ترکیب سهامداران

 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 1200 میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.

سود هر سهم

وضعیت فروش

میزان فروش شرکت طی پنج سال گذشته به شرح ذیل می باشد:

 

 
سود هر سهم

سود هر سهم

 

*همانطور که از نمودار فوق پیداست کمترین میزان لیزینگ در سال 92 و بیشترین آن در سال 90 محقق شده است.

 

وضعیت تسهیلات اعطایی

میزان تسهیلات اعطایی به مشتریان در 5 سال گذشته به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال
سود هر سهم
 
 

*میانگین تسهیلات اعطایی برای هر خودرو در سال 93 معادل 8.5 میلیون تومان برآورد شده ، این در حالی است که این مبلغ در سال گذشته 5.5 میلیون تومان به ازای هر خودرو بوده است.

*با توجه به افزایش وام اعطایی و همچنین رشد خودروهای قابل لیزینگ در سال 93 ، میزان تسهیلات اعطایی با رشد همراه شده است.

*نرخ بهره تسهیلات اعطایی در سال 93 معادل 30 درصد در نظر گرفته شده است.

 

مقایسه روند اعطای تسهیلات

 
سود هر سهم
 

* همانطور که مشخص است حجم تسهیلات اعطایی "ولساپا" برتری چشمگیری نسبت به سایر رقبای بورسی خود دارد.

 

سهم منابع در اعطای تسهیلات

ارقام به میلیون ریال
سود هر سهم
 
 

* همانطور که در نمودارهای بالا مشخص است شرکت رایان سایپا بیشترین تامین مالی را از طریق بدهی و دریافت وام صورت داده و به همین تناسب ریسک و قدرت اهرمی ساختار سرمایه آن افزایش یافته است.

 

تسهیلات جذب شده

 

سود هر سهم

*با توجه به جدول فوق درسال گذشته 79 درصد از تسهیلات دریافتی به صورت کوتاه مدت و با مدت بازپرداخت کمتر از یکسال تحقق یافته است.

*نرخ بهره پرداختی تسهیلات مذکور به طور میانگین 28 درصد می باشد.

ترکیب فروش


سود هر سهم

*بیشترین حجم لیزینگ به محصول پراید تعلق دارد.

ترکیب درآمد

 

سود هر سهم
 

*با توجه به ترکیب بالا شرکت عمده درآمد خود را از طریق دریافت اقساط خودرو های واگذار شده و تخفیفی که از تولید کنندگان به واسطه فروش می گیرد کسب می نماید.

پیش بینی تحلیلی

اصلی ترین پارامتر در تحلیل شرکت های لیزینگی ، از یک سو برآورد سود اقساط دریافتی حاصل از تسهیلات اعطایی و از سوی دیگر تخمین هزینه مالی تسهیلات دریافتی در هر سال می باشد.

از آنجا که دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی به طور میانگین سه ساله می باشد، جهت تقسیط وام های اعطایی ، تخمین سود حاصل از اقساط دریافتی در سال 93 و محاسبه درآمد اقساط منتقل شده از سال های گذشته از روشPMT استفاده شده است.

در این روش با جداسازی اصل و فرع وام اعطایی میزان بهره شناسایی شده در هر ماه به راحتی بدست می آید. نکته حائز اهمیت اینکه میزان بهره دریافتی در ماه های اولیه لیزینگ بیشتر از ماه های پایانی خواهد. به عبارت بهتر فرد لیز کننده هر چه به پایان دوره بازپرداخت وام خود نزدیک می شود میزان بیشتری از اصل وام مذکور را می پردازد. در خصوص هزینه های مالی لیزینگ نیز نحوه محاسبه به همین شیوه می باشد.

نکته دیگری که در برآورد میزان سود اقساط در هر سال حائز اهمیت است ، زمان لیزینگ های تحقق یافته شده می باشد که می بایست تخمین مناسبی در خصوص آن صورت گیرد.

برآورد زمان تحقق لیزینگ

 

سود هر سهم
سود هر سهم

*با توجه به پراکندگی لیزینگ خودروها در ماههای سال زمان نرمال شده برای عملیات به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

*با توجه به فراوانی لیزینگ در نیمه دوم هر سال میزان خودروهای در نظر گرفته شده جهت لیز در نیمه اول سال 93معادل 30 هزار دستگاه و برای نیمه دوم 93 معادل 40 هزار دستگاه لحاظ شده است.

*براساس گزارش شش ماهه اول سال 92 "ولساپا" در نیمه اول این سال، تعداد 3330 دستگاه لیزینگ شده است. بنابراین تعداد 18 هزار و 709 دستگاه در نیمه دوم این سال لیزینگ شده است.

برآورد درآمد حاصل از لیزینگ
ارقام به میلیون ریال
سود هر سهم
 
 

*با توجه به روش PPM ، بهره شناسایی شده درسال اول معادل 50 درصد کل بهره شناسایی شده بابت وام اعطایی لحاظ شده و در سالهای دوم و سوم این نسبت به ترتیب 30 و 20 درصد می باشد.

*نرخ بهره دریافتی سالانه معادل 30 درصد در نظر گرفته شده است.

برآورد هزینه مالی لیزینگ
ارقام به میلیون ریال
سود هر سهم
 
 

*تسهیلات دریافتی در سال 93 معادل 700 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نیمی از آن به صورت تسهیلات بلند مدت و مابقی از طریق تسهیلات کوتاه مدت تامین گردد.

*میانگین دوره پرداختی وام های بلند مدت دریافتی 24 ماهه و برای وام های کوتاه مدت شش ماهه برآورد شده است.

 

پیش بینی سود هر سهم

ارقام به میلیون ریال
سود هر سهم
 
 
در پایان شایان ذکر است ، تحلیل پیش رو با توجه به مفروضات عنوان شده می باشد بنابرایت در صورت تغییر با اهمیت در هر یک از پارامترهای اثر گذار همچون تعداد خودروهای لیز شده ، سوداوری شرکت می تواند دستخوش تغییر شود.

واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.