برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

هدف شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، تأمین بخشی از مخارج اجرای طرح پایانه نفتی

 

 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا طی روز چهارشنبه مورخ 1393.05.01 در محل قانونی شرکت با حضور سهامداران رسمیت یافت.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای رضا بیگدلی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان حمید زندی و علی حسینی و به دبیری آقای آل احمد تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، مجمع فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تشکیل شده بود که تأمین مالی این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شدة سهامداران و آوردة نقدی انجام خواهد شد.

 

 

مجمع فوق العاده حسینا

مجمع فوق العاده حسینا

* موضوع افزایش سرمایه عبارتست از:

تأمین بخشی از مخارج اجرای طرح پایانۀ نفتی در بندر امام خمینی (ره)

همچنین در مجمع عنوان شد که شروع پذیره‌نویسی حداكثر تا شصت روز پس از تاريخ مجوز مجمع امكان‌پذير خواهد بود.

* اطلاعات تکمیلی این مجمع به شرح ذیل می باشد:

سرمایة فعلی: 94.040میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 72.960.000

ارزش اسمی هر سهم: 1.000ریال

مبلغ افزایش سرمایه: 72960میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 77.5 درصد

* هدف از انجام افزایش سرمایه:

هدف شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، تأمین بخشی از مخارج اجرای طرح پایانه نفتی شرکت در بندر امام خمینی می باشد.

* مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن:

آورده سهامداران در این طرح 153.597 میلیون ریال می باشد که از این میزان، مبلغ 42000 میلیون ریال در سالهای 90 و 91 از سوی سهامداربه طرح تزریق شده و تبدیل بهه افزایش سرمایه شده است و 111.597 میلیون ریال ما بقی، موضوع بیانیه افزایش سرمایه فعلی است که از محل مطالبات حال شده و نیز آورده نقدی سهامداران تأمین خواهد شد که در این صورت سرمتیه شرکت از مبلغ 94.040 میلیون ریال به 167.000 میلیون ریال خواهد رسید.

* محصولات و خدمات قابل ارائه با اجرای طرح:

محصول طرح ارایه خدمات انبار دارری و نقل و انتقال کالا بین مخازن و وسایل حمل و نقل زمینی و دریایی می باشد، کالاهایی که در پایانه هندلینگ میشوند؛ تعدادی از فراورده های نفتی با خصوصیات قابل جمع شدن در دو گروه مواد تمیز یا مواد کثیف یا مواد نفتی سنگین و سبک یا مواد نفتی با درجه اشتعال بالا و با درجه اشتعال پایین می باشند، برخی از این مواد عبارتند از: نفتا ، مازوت، قیر، روغن پایه ، اکستراکت و پارافین، در حالت کلی محصولات یا خدمات موضوع طرح در چهار گروه زیر تعریف می گردند:

1- پذیرش و پهلو دهی کشتی در اسکله

2- تخلیه و بارگیری محموله های نفتی از / به کشتی در اسکله

3- انبار داری محموله های نفتی در مخازن

4- انتقال محموله های نفتی توسطخطوط لوله مشترک

 

* ظرفیت اسمی طرح:

ظرفیت اسمی طرح شامل ظرفیت های جداگانه ذیل می باشد:

1- ظرفیت در جای مخازن 60.000 تن بوده که معادل ظرفیت سالانه 720.000 تن می باشد، شامل 24 مخزن هر کدام به ظرفیت 2500 تن می باشد.

2- ظرفیت اسمی اسکله برای پذیرش کشتی، سالانه حدود 120 فروند با GRT کل 2.000.000 تناژ خالص ثبت شده می باشد.

3- ظرفیت اسمی اسکله برای تخلیه و بارگیری از / به کشتی سالانه 3.5 میلیون تن می باشد.

4- ظرفیت خطوط لوله که برای سرویس دهی تمامی سایت های واقع در محدوده نفتی بندر امام خمینی طراحی و اجرا خواهند شد؛ سالانه 5 میلیون تن می باشد.

 

* جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح جدول زیر است:

مجمع فوق العاده حسینامجمع فوق العاده حسینا

* زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری:

تاریخ بهره برداری از مرداد ماه سال 1393 شروع و زمان بهره برداری قطعی از ابتدای سال 1394 با 90 درصد ظرفیت آغاز می گردد و از سال 1395 به بعد با 100 درصد ظرفیت تولید ادامه خواهد داشت. و عمر مفید طرح برای 25 سال در محاسبه منظور گردیده است.

 

* پیش بینی صورت سود و زیان

پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

مجمع فوق العاده حسینا

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.