شنبه, 09 ارديبهشت 1396

6 نماد ارزشمند آماده خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 4 نماد ارزشمند مناسب خرید با ریسک نسبتا کم !!! بسیارمهم

تحلیل روند هدف های این نماد قطعه سازی

 

محدوده رشد و اصلاح شتران و هدف پبش رو

 

تحلیل بسیارمهم 5نماد ارزشمند !!!

تحلیل روند ونفت و هدف اصلاحی سهم

 

تحلیل روند کیسون وهدف اصلاحی سهم

 

2نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

محدوده حرکتی شتوکا و الگوی پیش رو

 

تحلیل روند فزرین و اهداف اصلاحی سهم

 

یادآوری سیگنالهای گروه خودرو !!! بسیارمهم

یادآوری سیگنال های گروه پالایشی و پتروشیمی !!! بسیارمهم

تحلیل روند خبهمن و موج شماری کوتاه سهم

 

تحلیل روند این سهم در آستانه حمایت

 

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید این چند نماد !!! بسیارمهم

2نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی ثتران تا کجا ؟!

 

محدوده رشد و اصلاح در ثغرب

 

این نماد ساختمانی بزودی رشد عالی خواهد داشت !!! بسیارمهم

تحلیل تکنیکال خریخت