سه شنبه, 28 دی 1395

فاسمین و رسیدن به محدوده مقاومتی

 

آیا شپنا قدرت هدف های بالا را دارد ؟!!

 

محدوده و الگویی که تاپیکو در حال ساخت است

 

محدوده مناسب برای خرید سهم خودرو + بسیار مهم

 

محدوده اصلاحی خشرق

 

تحلیل روند کوتاه و میان مدت لبوتان

 

تحلیل یک سهم کم حاشیه در کوتاه مدت

 

این نماد ارزشمند ساختمانی به محدوده خرید نزدیک میشود !!!بسیارمهم

 

تحلیل روند حرکتی فاما و هدف پیش رو

 

تحلیل روند فولای در کوتاه مدت

 

این نماد ارزشمند بعد از کمی اصلاح یک رشد عالی در پیش دارد !!!بسیارمهم

این نماد بسیار ارزشمند به محدوده خرید نزدیک میشود !!!بسیارمهم

محدوده حرکتی سهگمت و سقف سهم

 

تحلیل روند سشرق در بازه کوتاه مدت

 

2نماد بسیار ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

همچنان توصیه به ارزندگی این 4 نماد داریم و همچنان مناسب خرید هستند !!! بسیارمهم

محدوده اصلاح و هدف اصلی فاسمین

 

تحلیل روند وتوشه در میان مدت

 

از این نماد مجدد میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

2نمادی که از زمان سیگنال خرید در مجموع بیش از 240 درصد سود تقدیم کاربران سایت سهم1001 کرده اند را در حال حاضر چه کنیم ؟؟؟ بسیارمهم