چهارشنبه, 09 فروردين 1396

5نماد ارزشمند و کم ریسک و بنیادی با دید میان مدت و بلند مدت!!!بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 2 نماد ارزشمند و جذاب برای خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی کچاد و هدف پیش رو

 

محدوده مقاومتی شتوکا و هدف کوتاه مدت

 

3نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند آماده رشد و نوسانگیری میباشد از دست ندهید !!! بسیارمهم

الگوی حرکتی دراین سهم غذایی

 

تشدید عرضه و اصلاح این سهم کم ریسک

 

از این نماد ارزشمند میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند که از زمان سیگنال خرید در سایت سهم1001 تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است همچنان توان رشد بیشتر را دارد !!! بسیارمهم

سهمی کم ریسک با حمایت نزدیک قوی

 

تحلیل روند کاما و هدف های پیش رو

 

بهترین زمان خرید این 6 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

6 نماد ارزشمند در محدوده جذاب و مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند سدور و هدف پیش رو

 

تحلیل روند شلعاب و الگوی پیش رو

 

این نماد ارزشمند به یک شرط رشد بسیارخوبی خواهند داشت !!! بسیارمهم

هدفی که توریل خواهد داشت

 

محدوده حرکتی و اصلاحی غمارگ

 

یادآوری 2 نماد بسیار ارزشمند و فوق العاده مناسب خرید !!! بسیارمهم