سه شنبه, 28 دی 1395

تحلیل پارسان و قابلیت های آن...

همانطور که مستحضر هستید پارسان از قیمت 1500 تومان تا 750 تومان نزول داشته است و ...

شاخص خودرویی

 

تحلیل بازار1

بورس امروز بهتر از ديروز ظاهر شد همون پيش بيني که کرده بوديم ،حجم معاملات و ظهور حقوقي ها گوياي بازگشت منطقي بازار ...

تحلیل بانک دی

بانک در حال حاضر...

ایران خودرو تا کجا صعود میکند؟

 

ایران خودرو پس از نزول از محدوده 400 تومان...

مپنا

همانطور که میدانید سهم در یک رالی نزولی از محدوده 1350 تومان تا محدوده 670 تومان نزول داشته است...

شبندر و توانایی های آن...

همانطور که مشاهده میکنید شبندر پس از نزول از محدوده 1800 تا محدوده 1080 در ...

شاخص از 3 دید ، بدون شرح!!!

شاخص را در تایم فریم 1ساعته و روزانه و هفتگی مشاهده میکنید...

داده پردازی ایران و توانایی های آن

همانطور که در شکل مشاهده میکنید...

شاخص 1ساعته

تحلیل شاخص در تایم فریم 1 ساعته و درگیر با....

تحلیل شاخص و یک نکته مهم

شاخص را بارها تحلیل کرده ایم و خدا را شکر در...

تحلیل شاخص از نگاهی دیگر

تحلیل شاخص با دیدی متفاوت

شاخص بدون شرح

همانطور که مشاهده میکند همانطور که در تحلیل گذشته 

تحلیل شاخص بورس

در تحلیل اول با توجه به تحلیل زمانی انجام شده و تحلیل قیمتی 2 حالت

تحلیل شاخص .

شاخص را بارها تحلیل کردیم و خدا را شکر تا به این لحظه همان گفتیم که شد...

وپترو

همانطور که در تایم فریم روزانه وپترو مشاهده میشود سهم در موج 4 الیوتی خود می باشد

تحلیل بانک دی

تحلیل بانک دی بصورت مختصر ...

تحلیل این سهم ساختمانی

تحلیل این سهم ساختمانی...

گروه ساختمانی

همانطور که گفته شد 4 شنبه این گروه با مقاومت خود...

تحلیل ثشرق...

همانطور که مشاهده میشود ثشرق در محدوده 318 ...