همانطور که مشاهده میکنید...

 

همانطور که مشاهده میکنید سهم پس از افت از محدوده 560 تا 280 نزول کرده است و...

همانطور که مستحضر هستید پارسان از قیمت 1500 تومان تا 750 تومان نزول داشته است و ...

 

بورس امروز بهتر از ديروز ظاهر شد همون پيش بيني که کرده بوديم ،حجم معاملات و ظهور حقوقي ها گوياي بازگشت منطقي بازار ...

بانک در حال حاضر...

 

ایران خودرو پس از نزول از محدوده 400 تومان...

همانطور که میدانید سهم در یک رالی نزولی از محدوده 1350 تومان تا محدوده 670 تومان نزول داشته است...

همانطور که مشاهده میکنید شبندر پس از نزول از محدوده 1800 تا محدوده 1080 در ...

شاخص را در تایم فریم 1ساعته و روزانه و هفتگی مشاهده میکنید...

همانطور که در شکل مشاهده میکنید...

تحلیل شاخص در تایم فریم 1 ساعته و درگیر با....

شاخص را بارها تحلیل کرده ایم و خدا را شکر در...

تحلیل شاخص با دیدی متفاوت

همانطور که مشاهده میکند همانطور که در تحلیل گذشته 

در تحلیل اول با توجه به تحلیل زمانی انجام شده و تحلیل قیمتی 2 حالت

شاخص را بارها تحلیل کردیم و خدا را شکر تا به این لحظه همان گفتیم که شد...

همانطور که در تایم فریم روزانه وپترو مشاهده میشود سهم در موج 4 الیوتی خود می باشد

تحلیل بانک دی بصورت مختصر ...

تحلیل این سهم ساختمانی...

همانطور که گفته شد 4 شنبه این گروه با مقاومت خود...

همانطور که مشاهده میشود ثشرق در محدوده 318 ...