چهارشنبه, 07 تیر 1396

تحلیل روند خبهمن و روند پیش رو

 

3نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

هدف های رشد و اصلاح وگستر

 

تحلیل روند وصنا و الگوی پیش رو

 

این نماد ارزشمند بعد از کمی اصلاح آماده نوسانگیری میشود !!! بسیارمهم

تحلیل روند خرینگ و محدوده نوسانی سهم

 

تحلیل روند حرکتی مداران و الگوی تکمیلی

 

این نماد پرریسک به 1 شرط رشد میکند!!!بسیارمهم

این نماد ارزشمند بعد از کمی اصلاح قیمتی میتواند رشد عالی داشته باشد !!! بسیارمهم

محدوده حمایتی خگستر طبق پیش بینی

 

محدوده اصلاحی شستان در کجا ؟

 

تحلیل بسیارمهم و دقیق شاخص کل و آینده بازار!!! بسیارمهم

2نماد ارزشمند و عالی و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند خپارس و هدف پیش رو

 

تحلیل روند شاخص گروه خودرو..

 

نمادهای بسیارعالی و ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند از گروهی خاص و یک نماد ارزشمند از گروه غذایی !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح مرقام

 

هدف های صعودی و نزولی خاور

 

نمادی که چندی قبل سیگنال خرید دادیم و 70 درصد بازدهی داشت مجدد به محدوده خرید رسیده است و مناسب نوسانگیری میباشد !!! بسیارمهم