دوشنبه, 30 مرداد 1396

این 2 نماد ارزشمند میتوانند رشد خوبی را تجربه کنند !!! بسیارمهم

تحلیل روند محصولات شیمیایی و اهداف اصلاحی

 

روند اصلاحی این گروه و خروج نقدینگی موقت

 

3نماد ارزشمند و بسیارعالی در محدوده جذاب !!! بسیارمهم

چند نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

 

موج شماری ثمسکن در بازه کوتاه مدت

 

الگوی حرکتی ثفارس و هدف بازگشتی

 

به روز رسانی 2سیگنال ارزشمند 17 تیر و 24 تیر !!! بسیارمهم

الگوی صعودی سبجنو و هدف صعودی

 

محدوده رشد و اصلاح شکربن و هدف نزدیک

 

یادآوری 2 نماد دارویی ارزشمند !!! بسیارمهم

این نماد هم میتواند مانند سیگنال خمحرکه بازدهی مناسبی داشته باشد !!! بسیارمهم

تحلیل روند مداران وهدف اصلاحی سهم

 

محدوده رشد و اصلاح سمگا با هدف میان مدت

 

این نماد بازارپایه میتواند رشد عالی داشته باشد !!! بسیارمهم

از این نماد ارزشمند میتوان حداقل یک نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل روند سهمی کم ریسک در مسیر رشد

 

تحلیل روند این نماد پتروشیمی در مسیر رشد

 

این 2 نماد بسیارعالی که روزهای قبل نیز معرفی کرده بودیم همچنان ارزشمند میباشند و توانایی رشد عالی را دارند !!! بسیارمهم

همچنان تاکید به خرید این نماد فوق العاده داریم !!! بسیارمهم