چهارشنبه, 09 فروردين 1396

تحلیل روند فزرین و هدف های پیش رو

 

تحلیل روند کوتاه مدت وساپا

 

یادآوری تحلیل 6 نماد بسیار ارزشمند و عالی با بنیادی مناسب مناسب خرید !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند همچنان مناسب خرید میباشد !!! بسیارمهم

تحلیل روند چکارن و هدف نزدیک سهم

 

محدوده اصلاح و بازگشتی فخوز

 

این نماد مناسب نوسانگیری به محدوده خرید نزدیک میشود !!! بسیارمهم

از این نماد میتوان به راحتی نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل روند وگستر و هدف صعودی

 

تحلیل روند حرکتی لخزر و محدوده نوسانی

 

4نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

این نماد پرریسک به 1 شرط رشد میکند!!!بسیارمهم

تحلیل روند ثشاهد و هدف ریزش سهم

 

تحلیل روند شپنا و هدف اصلاحی

 

یادآوری چند نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

3نماد مناسب نوسانگیری و پرریسک !!! بسیارمهم

تحلیل روندحرکتی ونفت و هدف پیش رو

 

روند حرکتی شبهرن و الگوی پیش رو

 

از این نماد عالی میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

سهمی در پیک مقاومت و آماده بازگشت