پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

پیشنهاد خرید 16 اردیبهشت

پیشنهاد سهمی کم ریسک برای 15 اردیبهشت

پیشنهاد خریدی دیگر

پیشنهاد خرید 14 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 13 اردیبهشت

معرفی سهمی با ریسک زیاد

پیشنهاد خرید

 

پیشنهاد خرید 8 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 7 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 7 اردیبهشت معرفی 2 سهم...

پیشنهاد خرید

پیشنهاد 2 سهم دیگر

پیشنهاد 2 سهم برای 6اردیبهشت

برای فردا 2 سهم معرفی شده است ...

این سهم را زیر نظر بگیرید..

این سهم را زیر نظر بگیرید..

پیشنهاد خرید سهمی برای 4شنبه

پیشنهاد خرید سهمی برای 4شنبه

سهمی بنیادی...

2 سهم برای 3شنبه 2اردیبهشت

2 سهم با ریسک متوسط

خرید سهمی کم ریسک...

خرید سهمی کم ریسک و توانایی مناسب...

پیشنهاد خرید دوشنبه 1 اردیبهشت

 

پیشنهاد خرید دوشنبه 1 اردیبهشت 

پیشنهاد خرید شنبه و یک نکته مهم

پیشنهاد خرید شنبه 30 فروردین...

2 سهم جهت نوسانگیری عالی

از این 2 سهم نوسان بگیرید خیلی راحت....

سهمی کم ریسک

سهمی کم ریسک و توانایی رشد ومناسب در بازه میان مدت...