شنبه, 05 فروردين 1396

معرفی سهمی با ریسک زیاد

پیشنهاد خرید

 

پیشنهاد خرید 8 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 7 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 7 اردیبهشت معرفی 2 سهم...

پیشنهاد خرید

پیشنهاد 2 سهم دیگر

پیشنهاد 2 سهم برای 6اردیبهشت

برای فردا 2 سهم معرفی شده است ...

این سهم را زیر نظر بگیرید..

این سهم را زیر نظر بگیرید..

پیشنهاد خرید سهمی برای 4شنبه

پیشنهاد خرید سهمی برای 4شنبه

سهمی بنیادی...

2 سهم برای 3شنبه 2اردیبهشت

2 سهم با ریسک متوسط

خرید سهمی کم ریسک...

خرید سهمی کم ریسک و توانایی مناسب...

پیشنهاد خرید دوشنبه 1 اردیبهشت

 

پیشنهاد خرید دوشنبه 1 اردیبهشت 

پیشنهاد خرید شنبه و یک نکته مهم

پیشنهاد خرید شنبه 30 فروردین...

2 سهم جهت نوسانگیری عالی

از این 2 سهم نوسان بگیرید خیلی راحت....

سهمی کم ریسک

سهمی کم ریسک و توانایی رشد ومناسب در بازه میان مدت...

سیگنال خرید تک سهم...

سیگنال خرید تک سهم ...

سیگنال خرید فردا 4 سهم...

سیگنال خرید 4 سهم با ریسک پایین برای فردا...

سیگنال خرید چند سهم برای فردا...

سیگنال خرید چند سهم...

سیگنال خرید فردا (21 بهمن)

سیگنال خرید فردا (21 بهمن)

 

خرید 2 سهم بنیادی

خرید 2 سهم بنیادی که در بدترین شرایط بازار توانایی حفظ سرمایه شما عزیزان را دارند...