پنج شنبه, 05 اسفند 1395

پیشنهاد خرید 7 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 7 اردیبهشت معرفی 2 سهم...

پیشنهاد خرید

پیشنهاد 2 سهم دیگر

پیشنهاد 2 سهم برای 6اردیبهشت

برای فردا 2 سهم معرفی شده است ...

این سهم را زیر نظر بگیرید..

این سهم را زیر نظر بگیرید..

پیشنهاد خرید سهمی برای 4شنبه

پیشنهاد خرید سهمی برای 4شنبه

سهمی بنیادی...

2 سهم برای 3شنبه 2اردیبهشت

2 سهم با ریسک متوسط

خرید سهمی کم ریسک...

خرید سهمی کم ریسک و توانایی مناسب...

پیشنهاد خرید دوشنبه 1 اردیبهشت

 

پیشنهاد خرید دوشنبه 1 اردیبهشت 

پیشنهاد خرید شنبه و یک نکته مهم

پیشنهاد خرید شنبه 30 فروردین...

2 سهم جهت نوسانگیری عالی

از این 2 سهم نوسان بگیرید خیلی راحت....

سهمی کم ریسک

سهمی کم ریسک و توانایی رشد ومناسب در بازه میان مدت...

سیگنال خرید تک سهم...

سیگنال خرید تک سهم ...

سیگنال خرید فردا 4 سهم...

سیگنال خرید 4 سهم با ریسک پایین برای فردا...

سیگنال خرید چند سهم برای فردا...

سیگنال خرید چند سهم...

سیگنال خرید فردا (21 بهمن)

سیگنال خرید فردا (21 بهمن)

 

خرید 2 سهم بنیادی

خرید 2 سهم بنیادی که در بدترین شرایط بازار توانایی حفظ سرمایه شما عزیزان را دارند...

سیگنال خرید دیگر برای امروز...

سیگنال خرید سهمی دیگر برای امروز...

خرید سهمی با توانایی بالا

سهمی با توانایی بالا و قابلیت رشد در کوتاه مدت...