شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان در اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هرسهم را ۲۸۲ریال اعلام کرده

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه هرسهم ۵۵ریال سود اعلام کرد.

شرکت توزیع داروپخش با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۳ ماهه دوره مالی منتهی به

شرکت سرمایه گذاری بهمن در اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هرسهم را ۲۱۱ریال اعلام کرد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر در صورت های مالی میان دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۳۹۸ سود هرسهم را ۱۷۰ریال اعلام 

مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳,۸۳۳ ریال سود 

 پتروشیمی پارس در دوره 3 ماهه به ازای هر سهم 2.785 ریال سود محقق کرده است، این سود در قیاس با سود 943 ریالی دوره مشابه

غشهداب در دوره 3 ماهه به ازای هر سهم 124 ریال سود محقق نموده که نسبت به سود 41 ریالی دوره مشابه

قائد بصیر در دوره 3 ماهه 626 ریال سود محقق کرده است، این رقم 130% بیشتر از سود 284 ریالی بهار 97 و 37% کمتر از سود 987 ریالی زمستان بوده است.

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

بانک رفاه کارگران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت 

پرداخت الکترونيک سامان کيش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هرسهم ۳۱۷ ریال سود محقق کرده

 

پتروشيمي اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/05/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 865,336 میلیون ریال درآمد داشته است

گروه صنايع کاغذ پارس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳۱۶ ریال سود محقق کرده است که 

شرکت سیمرغ با سرمایه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

سرمايه گذاري وثوق امین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۵۶۲ ریال سود محقق کرده است که 

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ سود هرسهم را سه هزا

شرکت پلی اکریل ایران در اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ برای هرسهم ۱۰۵ریال شناسایی کرده است؛ این در حالی است که زیان هرسهم در شرکت اصلی ۱۱۴ریال است.

گروه صنایع کاغذ پارس با سرمایه ۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ سود هرسهم را ۳۰۸ ریال اعلام 

گروه توسعه هنر ايران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هرسهم ۲۲۶ ریال سود محقق کرده است 

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۸ مبلغ فروش خود را ۳۹میلیارد و ۶۹ میلیون 

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۸، پرتفوی بورسی را با افزایش ۶۴هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

شرکت سیمان مازندران در صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ خود با سرمایه یک هزار و ۲۳۳میلیارد ریالی سو تلفیقی هرسهم را ۱۲۶ریال اعلام کرد.

شرکت ملی سرب و روی ایران در اطلاعیه ای گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۸ منتشر کرد.

شرکت صنایع بهداشتی ساینا در اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هرسهم را یک هزار و ۸۳ ریال اعلام کرد 

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در اطلاعات و صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ سود هرسهم را ۳۳ریال اعلام کرد.

شرکت بهمن لیزینگ در اطلاعات و صورت های مالی ۳ماهه خود سود هر سهم را ۴۴ریال اعلام کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۳۹۸ اعلام کرد که با توجه به وضعیت پرتفوی سهام 

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ سود تلفیقی هرسهم