فاما در حالی طی دوره 3 ماهه 270 میلیارد ریال فروش، 50 میلیارد ریال سود عملیاتی و 39 میلیارد ریال (43 ریال به ازای هر سهم) سود خالص

کرازی در دوره 9 ماهه با فروش 612 میلیارد ریال بطری دارویی و غیر دارویی، 203 میلیارد ریال سود عملیاتی و 156 میلیارد 

سرمايه گذاري بهمن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۸۳ ریال سود محقق کرده است

گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۲۹۳

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در گزارش ۹ ماهه منتهی به پایان بهمن ماه مبلغ ۶۰ ریال سود برای هر سهم محقق کرد که نسبت به

 

توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۵۷ ریال سود محقق کرده است که

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۶۶۷ ریال سود محقق 

 

شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۸۷۹ ریال سود

 پيرو اطلاعيه مورخ 1397/10/18 مبني بر اخذ تاييديه تهاتر مبلغ 2400 ميليارد تومان از بدهي هاي بانكي شركت ذوب آهن اصفهان با مطالبات 

شسپا در حالی طی دوره 3 ماهه 5.268 میلیارد ریال فروش، 1.360 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1.279 میلیارد ریال (1.218 ریال به ازای هر سهم) سود خالص داشت

تعداد 420 میلیون سهم به مبلغ نقدی 2500 ریال و در قالب اقساط 5 ساله با نرخ 15 درصد به شرکت واگذار شده 

یکجا و نقد و یا نقد و شرایطی(10 درصد نقد و مابقی طبق شرایط اطلاعیه عرضه شماره

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در صورت های مالی ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷، برای هرسهم ۱۷۱ریال زیان اعلام کرد.

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷، باسرمایه ۴۰۰میلیارد ریالی سود هر سهم را ۶۹ریال اعلام کرد.

شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران با سرمایه ۷ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی یک ساله دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

 

شرکت سیمان کارون در صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷، برای هرسهم ۶۰۸ریال زیان شناسایی کرد.

 بیمه معلم با سرمایه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی میان دوره ای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

وصنعت فروش ساختمان قبلی شرکت در خیابان الوند. چنانچه متعاملین مدارک و استعلامات مربوطه تا 20تیر 98 آماده ارائه به دفترخانه نباشد طرفین متهعد ....

 فروش سهام به روش مزایده انجام می شود و در صورت انتخاب گزینه نقدو و اقساط ، سی درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا 

سغرب در دوره 3 ماهه با فروش 270 میلیارد ریال سیمان و کلینکر، 228 ریال سود محقق کرد. 

چدن  در حالی طی دوره 3 ماهه 172 میلیارد ریال فروش، 62 میلیارد ریال سود عملیاتی و 53 میلیارد ریال (66 ریال به ازای هر سهم) سود خالص داشت

توليد تجهيزات سنگين هپکو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (۱۷۱) ریال زیان محقق کرده است 

کارخانجات کابل سازي ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸,۳۱۵ ریال سود محقق کرده است 

صنعتي بهشهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲۸۲ ریال سود محقق کرده است

تامين سرمايه نوين در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۹۸ ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری 

احداث پالایشگاه ميعانات گازی فرزانگان به ظرفیت 40.000 بشکه در روز در عسلویه با مشارکت شرکت کیسون و شرکت ناموران پژوهش و 

در راستای بهره مندی از ظرفیت های پیش بینی شده در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و 

موضوع قرارداد : انعقاد قرارداد فروش 15 هزار تن ريل 60E1 گريد R260

شهد ایران دردوره 1 ماهه منتهی به 97/12/29 از محل فروش محصولات خود 48,752 میلیون ریال درآمد داشته است.

فخاس در حالی طی دوره 3 ماهه 6.280 میلیارد ریال فروش، 1.274 میلیارد ریال سود عملیاتی و 846 میلیارد ریال (94 ریال به ازای هر سهم) سود خالص