شرکت سنگ آهن گهر زمین در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به 

شرکت بیسکویت گرجی سود هرسهم را ۸۲۱ریال اعلام کرد.

شرکت بیمه اتکایی امین با سرمایه ۳ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور

شرکت پلی پروپیلن جم صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ را منتشر کرد. در این اطلاعیه 

شرکت داروسازی زهراوی در گزارش ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ به ازای هرسهم ۳۴ریال زیان شناسایی کرد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر در صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۸ سود هرسهم 

شرکت معادن منگنز در فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰آبان۱۳۹۸ فروش خود به مبلغ ۷۰میلیارد و ۸۲۷میلیون ریال رساند. این شرکت که

گروه بهمن در صورت‌های مالی ۶ماهه اعلام کرد که پرتفوی بورسی شرکت ۱۷هزار و ۶۴۰میلیارد و ۳۴۴میلیون ریال افزایش یافته است.

بانک سینا با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

پتروشيمي اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/08/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 969,199 میلیون ریال درآمد داشته است

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی 

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با سرمایه ۶۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه 

شرکت پتروشیمی فن آوران با سرمایه ۹۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی 

بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال، صورت های مالی ۶ ماهه

شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی 

شرکت حفاری شمال با سرمایه ۵ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال گزارش فعالیت یک 

شرکت مخابرات ایران با سرمایه ۶۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی

شرکت مهندسی نصیر ماشین با سرمایه ۲۰۷ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی 

شرکت لبنیات کالبر با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت موتوژن با سرمایه ۶۸۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی

شرکت نورد و قطعات فولادی، صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ را منتشر کرد.

شرکت تولیدی گاز لوله در صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ اعلام کرد که نسبت 

 

شرکت صنعت روی زنگان گزارش ۶ماهه تلفیقی خود را با شناسایی سود ۷۴ریالی منتشر کرد.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک در صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه 

تکمبا در گزارش منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ سود عملیاتی را ۱۰۰میلیارد و ۲۵۸میلیون ریال، سود خالص

 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۰آبان۱۳۹۸ را منتشر کرد

شرکت گروه صنعتی بوتان در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ سود

شرکت گروه صنعتی بوتان در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ سود

 شرکت پتروشیمی بوعلی با توجه به صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ سود هرسهم

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ سود هرسهم را ۱۱۴ریال اعلام کرد.