بیمه سینا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۲۷۵ ریال سود محقق 

صنعتي سپنتا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۷۴۱ ریال سود محقق کرده است 

سیمان دورود در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۶۵ ریال سود محقق کرده 

داروسازي امين در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۲۸ ریال سود 

گلتاش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هرسهم ۱,۷۶۸ ریال سود 

قاسم ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۴۴۶ ریال سود محقق کرده ا

سیمان فارس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۰۸۰ ریال

 

سود خالص شرکت در 9 ماهه سال مالی 98 به مبلغ 300 میلیارد ریال (2،404 ریال به ازای هر سهم) رسیده که نسبت

 

دفارا در 9 ماهه 4762 ریال و در 6ماهه 3486 ریال سود محقق کرده بود که البته در 6 ماهه شناسایی 1288 میلیارد 

شرکت شیشه و گاز سود عملیاتی خود در دوره ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ را ۲۴۴میلیارد و ۹۷۴میلیون ریال و سود

 

بيمه زندگي خاورميانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۴۲ ریال سود

سیمان ارومیه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۱,۱۵۲ ریال سود محقق کرده است

بيمه اتکايي امين در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳۰۳ ریال سود 

 

فنر سازی خاور در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 

سرمايه گذاري ساختمان نوين در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر 

گسترش سرمايه گذاري ايرانيان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 

داروسازي جابر ابن حيان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 167,035 میلیون ریال درآمد داشته است

 

معدني و صنعتي چادرملو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۷۷۶ ریال سود

لبوتان در گزارش 9ماهه با پوشش خوب 817 ریالی مواجه شده است . 6 ماهه هم 414 ریال را محقق کرده است 

شرکت در 9 ماهه سال مالی 98 موفق به تحقق سود 14 میلیارد ریالی(56 ریال به ازای هر سهم) شده است

صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با سرمایه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست 

رشد 38 درصدی سود 6 ماهه 98 فسپا نسبت به مدت مشابه سال قبل

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ماهه منتهی

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی با سرمایه یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی

سرمايه گذاري مسکن پرديس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای 

عمران و سازندگي استان قزوين در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 


شیشه و گاز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۸۴ ریال سود محقق کرده است 

 

صنعت و تجارت آداک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 

بازرسي مهندسي و صنعتي ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم