شرکت زامیاد در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ با سرمایه ۵ هزار و ۵۲۹ میلیارد ریالی زیان 

شرکت صنعتی پارس خزر در اطلاعات و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ سود هر سهم را دو هزار و ۳۱۹ ریال اعلام کرد که نسبت به

شرکت سایپا شیشه با سرمایه ۲۳۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت 

شرکت بهمن دیزل با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت 

 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ سود هرسهم را ۶۳۴ریال اعلام کرد که در مقایسه با 

شرکت بانک سینا با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پالایش نفت تهران با سرمایه ۲۴ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر با سرمایه سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت کشت و دام فکا در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هر سهم را یک هزار و ۳۴۴ریال اعلام کرد که

شرکت کارخانجات ایران مرینوس در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی ۲۹اسفند۱۳۹۷ برای

شرکت سخت آژند در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷ سود هرسهم را ۱۸ریال اعلام کرد.

شرکت بهمن لیزینگ در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هرسهم را ۳۰۶ریال اعلام کرد.

بیمه ما با سرمایه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی خارک با سرمایه ۲ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت داروسازی امین در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هر سهم را ۶۸۵ریال اعلام کرد که نسبت به

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ به ازای هر سهم یک هزار و ۲۷۳ریال سود اعلام کرد که 

گروه صنعتی بوتان با سرمایه ۷۰۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شدوص در دوره 12 ماهه سال 97 به سود 469 ریالی دست یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 225 درصدی را نشان می‌دهد.

 

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران در صورت های مالی ۹ماهه منتهی به ۳۱فروردین۱۳۹۸ سود هرسهم را ۳۵۱ریال اعلام کرد که در مقایسه با فعالیت

نوش پونه مشهد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۰۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت

مخابرات ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۴۸۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه

توليدي کاشي تکسرام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۵ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در 

کارخانجات نساجي بروجرد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۳۹ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که

کارخانجات پارس الکتريک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۱۵۰ ریال سود محقق کرده است که

کارخانجات کاشي و سراميک سعدي در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۴۴ ریال سود محقق کرده است این در حالیست

فولاد افزا سپاهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۵ث۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به 

سرمايه گذاري اعتبار ايران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۵۱ ریال سود محقق کرده است که 

داروسازي ابوريحان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲,۰۷۷ ریال سود محقق کرده است که 

چادرملو با انتشار عملکرد فروردین ماه روندی متفاوت را از خود به نمایش گذاشته است ، گزارشی که انرژی مثبتی را به نه تنها به چادرملو بلکه سایر