شرکت سیمان تهران در اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هرسهم را ۱۰۲ریال اعلام کرد.

 

بانک ملت با سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت ریل سیر کوثر در اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هرسهم را ۱۱۶ریال اعلام کرد

شرکت شیشه و گاز در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هرسهم را با افت ۷۶درصدی نسبت به سال مالی۱۳۹۶، مبلغ

شرکت فنرسازی خاور با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

سیمان تهران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هرسهم (۷۵) ریال زیان محقق کرده است که نسبت به

پلاستیران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم (۲,۵۶۱) ریال زیان محقق کرده است که

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند در اطلاعات و صورت های مالی ۳ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ رای هرسهم ۸۳ریال سود شناسایی کرد.

شرکت تولید سموم علف کش در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ برای هرسهم ۶۲۸ریال زیان شناسایی کرد که در

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی ۲۹اسفند۱۳۹۷ به ازای هرسهم ۴۲۰ریال زیان شناسایی کرده است.

بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم (۱۶۵) ریال زیان محقق 

سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم (۱۰۷) ریال زیان محقق کرده 

توليد سموم علف کش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هرسهم (۶۲۸) ریال زیان محقق کرده است که نسبت به

شرکت لیزینگ صنعت و معدن با سرمایه ۲ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت بهنوش ایران با سرمایه ۳۶۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

گروه صنعتی پاکشو با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با سرمایه ثبت شده ۴۵۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت

شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شتوکا در فروردین با فروش از موجودی 48 میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش ۳۹۸,۷۷۶ ریال بود . شتوکا در اردیبهشت با رشد تولید و فروش با 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با سرمایه ۲ هزار و ۳۷۷ میلیارد و ۳۸۳ میلیون ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند

شرکت لیزینگ رایان سایپا در صورت‌های مالی ۱۲ماهه حسابرسی شده اعلام کرد که برای هرسهم ۲۲۷ریال سود ساخته است 

شرکت پتروشیمی فجر با سرمایه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی شیراز در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ سود هرسهم 

شرکت ملی صنایع مس ایران در اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ سود هر سهم را با افزایش ۵۴درصدی

شرکت زامیاد در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، زیان هرسهم شرکت به ۱۳۴ریال رسید که در مقایسه 

شرکت گز سکه در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ برای هرسهم ۲۰۷ریال زیان شناسایی کرد. این

شرکت گروه صنعتی پاکشو در اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۷ سود هرسهم را ۴هزار

شرکت صنایع سرما آفرین ایران در اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ از پوشش سود ۱۷۲ریالی برای هر