توسعه معدني و صنعتي صبا نور دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل 

پتروشيمي فن آوران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود

 

پلی پروپیلن جم دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود مبلغ 3,350 میلیارد 

گسترش صنايع و خدمات کشاورزي دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل 

داده پردازي ايران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 مبلغ 771,414 میلیون 

 

آهنگري تراکتور سازي ايران دردوره 1 ماهه منتهی 

 

سازه پویش دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود 

هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی

کشاورزی و دامداری مگسال در دوره 1 ماهه منتهی به 

توکا رنگ فولاد سپاهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات 

 

گروه صنايع سيمان کرمان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش

پتروشیمی آبادان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش

باما در دوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود مبلغ 726,035 میلیون ریال درآمد داشته است

کارخانجات توليدي شهيد قندي (کابلهاي مخابراتي شهيد قندي) دردوره1 ماهه منتهی به

ملي صنايع مس ايران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود مبلغ 25,187 میلیارد ریال درآمد داشته است

لعابیران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش 

توليد فيبر ايران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش

حمل ونقل بين المللي خليج فارس در دوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 مبلغ 534,599 میلیون

 

سیمان قاین دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات

سیمان بهبهان در دوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش

 

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 

توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک دردوره 1 ماهه منتهی به

 

پتروشیمی جم دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود 

شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس در دوره 1 ماهه منتهی به 

ماشین سازی اراک دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 مبلغ 310,541 میلیون 

صنايع خاک چيني ايران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات

قند مرودشت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۴۳۶

سرمايه گذاري بهمن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای 

سرمايه گذاري سبحان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) به