پنج شنبه, 30 دی 1395

تکشا

توقف و بازگشایی برخی نمادهای بورسی و فرابورسی/ آغاز فرآیند تحویل نمادهای برق در بورس انرژی

برخی نمادهای بورسی و فرابورسی در جریان معاملات امروز به تالار شیشه‌ای بازگشته و برخی متوقف شدند.

آگهی دعوت به مجمع یک سیمانی

تعدیل مثبت 139 درصدی

شرکت کارخانه چيني ايران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/12/29 

گزارش عالی وغدیر

وغدیر سود هر سهم خود را

غشان

مجمع غشان...

زمان برگزاری مجمع 2 سهم

اخابر

اخابر

براساس آخرین اخبار موجود در کدال سهامداران اخابر برای شرکت در مجمع عمومی دعوت شدند

پیش بینی سود مناسب کمباین سازی...

شرکت کمباين سازي ايران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 519,686 میلیون ریال ...

مجوز افزایش سرمایه 30 درصدی این سیمانی

براساس گزارشی که ساعاتی پیش منتشر شد...

شرکت پخش البرز

آگهی این لیزینگی

گزارش ددام

براساس گزارش که از شرکت دقایقی پیش در کدال قرار گرفت...

آگهی دعوت به مجمع عمومی این سهم غذایی...

آگهی دعوت به مجمع عمومی این سهم غذایی...

تعدیل مثبت در...

طبق آخرین گزارش ارسالی از ...

تاپیکو

 شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (تاپیکو)  پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1394/02/31 با سرمایه 29,000,000 میلیون ریال...

گزارش 6 ماهه بموتو 51 درصد پوشش

با سرمايه 400ر680 ميليون ريال در تاريخ هاي 21/10/92 و 01/11/92 به مبلغ 730 ريال ومطابق اطلاعيه حاضر به مبلغ 712 ريال اعلام نموده است

گزارش 6 ماهه کابل البرز

شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31/06/93 با سرمايه 114،000 ميليون ريال در تاريخ ...

گزارش پتروشیمی زاگرس