سه شنبه, 28 دی 1395

تعدیل منفی فوق سنگین در شمواد

شمواد

آیا با برگزاری این دو مجمع، فایرا پس از 15 ماه آماده بازگشایی میشود ؟

فایرا

تعدیل مثبت دیگر این هم معدنی

کچاد

غپونه گام در مسیر غشهداب می گذارد

گروه کارخانجات صنعتی تبرک پس از عرضه سهام شرکت شهداب ناب خراسان، قصد دارد سهام دیگر زیرمجموعه خود را عرضه کند. عملکرد خوب غشهداب و ثبت بازدهی بسیار خوب برای سهامداران، انتظارات از شرکت نوش پونه مشهد را بالا برده است.

رفت و آمدهای کدال 22 دی ماه

امروز چهارشنبه 22 دی ماه را درحالی به پایان رساندیم که برخی شرکتها با تعدیل مثبت، برخی دیگر تعدیل منفی و برخی شاهد افزایش سرمایه بودند. آنچه در زیر میخوانید خلاصه ای از اتفاقات مهم بازار سرمایه در سامانه اطلاع رسانی کدال است.

تقسیم سود مناسب این سهم ساختمانی

 ثالوند

تعدیل مثبت این سهم قطعه سازی

خاهن

سه گزارش از سه شرکت

کتوکا

بررسی اطلاعیه 95/10/22

*تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا*

9ماهه منتهی به 95/9/30 مبلغ 317 ریال  سود به ازای هرسهم محقق گردید.

42 درصد کاهش  نسبت به مدت مشابه سال قبل

درصد پوشش:61 درصد

 

شتوکا

بررسی اطلاعیه 95/10/22

*توکا رنگ فولاد سپاهان*

9ماهه منتهی به 95/9/30 مبلغ 296 ریال  سود به ازای هرسهم محقق گردید.

33درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل

درصد پوشش:88درصد

 

کبافق

بررسی اطلاعیه 95/10/22

*معادن بافق*

شرکت طی اصلاحیه ای، پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 را مبلغ 1,268 ریال اعلام نمود.

17% تعدیل مثبت

دلیل تعدیل مثبت: افزايش نرخ فروش بابت افزايش نرخ جهاني فلزات ونرخ تسعير ارز

ساختمانی زیان ده گزارش 6ماهه داد

شرکت نوسازي و ساختمان تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 3 ماهه (حسابرسی شده) دوره منتهی به 1395/09/30 منتشر کرد.

رفت و آمدهای کدال 20 دی ماه

دیروز دوشنبه 20 دی ماه را درحالی به پایان رساندیم که برخی شرکت‌ها با تعدیل مثبت، برخی دیگر تعدیل منفی و برخی شاهد افزایش سرمایه بودند. آنچه در زیر می‌خوانید خلاصه ای از اتفاقات مهم بازار سرمایه در سامانه اطلاع رسانی کدال است.

بانک ملت با این گزارش به بازگشایی نزدیکتر شد

شرکت:  بانک ملت 

یک پالایشی دیگر هم تعدیل منفی داد

شرکت: پالايش نفت اصفهان 

اختصاص 192 ریال سود به ازای هر سهم "انرژی"

شرکت بورس انرژی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95 مبلغ 115 میلیارد و 49 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 192 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.   

یک قطعه ساز به پیش بینی ها نرسید

شرکت تولید محور خودرو در دوره شش ماهه نخست امسال با اختصاص 82 ریال زیان به ازای هر سهم از پیش بینی هایش جا ماند. 

تاملی بنیادی در نماد حسیر

شرکت ریل سیر کوثر  در سال 82 به ثبت رسید.

رفت و آمدهای کدال 19 دی ماه

 امروز یکشنبه 19 دی ماه را درحالی به پایان رساندیم که برخی شرکت‌ها با تعدیل مثبت، برخی دیگر تعدیل منفی و برخی شاهد افزایش سرمایه بودند.

افزایش سرمایه این سهم حمل و نقلی در سال جاری

هیأت مدیره شرکت برنامه افزایش سرمایه شرکت را مصوب کرده اند و اقدامات ابتدایی و گزارش توجیهی آن در حال آماده سازی می باشد تا پس از تأیید حسابرس جهت اطلاع سهامداران روی سامانه کدال قرار گیرد. 

خبرهای مهم از مجمع «حریل»

مجمع شرکت ریل پرداز سیر (حریل):

تایید زیان این سهم پالایشی

گزارش ضعیف در شبریز

عملکرد خیره کننده دومین فولادساز بزرگ بورس در گزارش 9 ماه

شرکت فولاد خوزستان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/09/30 اعلام کرد.