بين المللي توسعه ساختمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه ۱۰۰٪ در این......

سرمايه گذاري مسکن پرديس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۱۴۱ ریال سود محقق......

چافست در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)به ازای هر سهم ۶۰۱ ریال سود محقق کرده است شرکت در این .......

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۷۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۴۱۶ ریال سود داشت، در شش ماهه......

با توجه به پیگیری های انجام شده جهت دریافت معافیت مالیاتی بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه مورخ .....

سایپا دیزل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱,۰۶۱ ریال زیان محقق کرده است که نسبت.....

بانک پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۴۶ ریال سود محقق کرده است که ......

عمران و توسعه شاهد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۶ ریال زیان محقق کرده است این در.....

شرکت صنايع مس شهيد باهنر در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۱٫۱۲ هزار میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۶۹۱ ریال ......

صدور رأی هیأت داوری سازمان بورس و اوارق بهادار مبنی بر فسخ معامله مورخ 31‏/06‏/1394 و استراداد سهام واگذارشده شرکت......

سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال زیان ......

بهنوش ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲۸۸ ریال سود محقق کرده است نسبت به.....

شرکت فرآوري مواد معدني ايران که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۲,۱۹۵ ریال.....

 آگهي مزايده عرضه عمومي سهام شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) در نظر دارد اصالتاً و وكالتاً تعداد 1.337.250سهم شركت ....

 امضائ قرار داد اخذ دانش فني و طراحي پايه جهت ارتقائ کيفي محصولات و حذف و کاهش نفت کوره پالايش نفت تبريز......

سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۷ ریال زیان محقق کرده است که....

اعتباری ملل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۰۳ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به ....

بانک انصار در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۱۰ ریال سود محقق کرده است نسبت به .....

شرکت مارگارين که در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ با سرمایه ۸۴۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۳۷ ریال سود  ....

کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۴۴۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم.....

پتروشیمی اصفهان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲,۵۱۱ ریال سود محقق کرده است که.....

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۵۸ ریال سود .....

شرح فرآيند مزايده : در راستای افزایش بهره وری و تبدیل دارائی های غیر مولد به مولد، شرکت کارخانجات پارس الکتریک در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود ......

نامه پیوست به شماره 131774/65 مورخ 1397/09/21 صادره از طرف "مجری طرح توسعه خدمات اجباری روستایی" خطاب به .....

 با توجه به پيگيري هاي مستمر و مداوم انجمن صنفي صنعت تاير و حسب مدارک و اسناد ارائه شده به سازمان حمايت از مصرف......

پخش البرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۸۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت....

بانک پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۳۲ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که....

شرکت عطرين نخ قم که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۶۱۹ ریال .....

متعاقب برگزاری مزایده فروش 60 درصد سهام شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران (7.200.000 سهم) به ارزش اسمی .....

نتايج برگزاري مزايده : پیرو انتشار آگهی مزایده صرفاً یک پیشنهاد کتبی توسط خانم زهرا داغری واصل شد که نامبرده براساس.......