کشتيراني درياي خزر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۹۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به.....

شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان از مجموع 12.77 درصد سهام تحت مالکیت خود در شرکت فراورده های غذایی و قند تربت جام .....

ساختمان اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۶۴ ریال زیان محقق کرده است این در ......

بانک مهر اقتصاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۱۸ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت .....

شرکت صنعتی پارس مینو در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۹۷ با سرمایه ۱،۲۶۰ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۱۹ ریال سود محقق کرده ......

 در خصوص داراییهای در جریان تکمیل، این شرکت در راستای سیاست گذاری های انجام شده توسط سهامدار عمده مبنی بر رسیدن .......

شرکت پتروشیمی آرش (سهامی خاص) به شماره ثبت 488919 به نمایندگی آقای علی زارع با سمت مدیرعامل به عنوان برنده......

مزايده : در راستای اجرای بند 1 گروه ب ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثیت شده نزد سازمان در خصوص لزوم......

شرکت مهرکام پارس در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۹۷ با سرمایه ۸۲۸ میلیارد ریالی به ازای هر سهم (۶۲۵) ریال زیان ساخته....

شرکت کاشی پارس در دوره ی هشت ماهه منتهی به 30 آبان 97 فروش را به رقم 568 میلیارد ریال گزارش کرده است که معادل .......

پلاسک در ابان 97 با فروش 293 میلیارد ریالی همراه بوده این در حالیست که در مهرماه 275 میلیارد ریال  فروش زده و در......

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت سنگ آهن گهر زمين  در 11 ماهه منتهی به آبان ماه امسال به 20.4 هزار میلیارد ریال افزایش.....

شرکت پتروشییمی پارس در 8 ماهه منتهی به 30 آبان 97 مبلغ 58،180 میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به دوره....

شرکت توليد و صادرات ريشمک که در شهریور و مهر ماه امسال به منظور کاهش بدهي خريدار خارجي فروشی نداشته است. در دوره.....

شرکت شیشه همدان در دوره سه ماهه منتهی به شهریور ۹۷ با سرمایه ۱،۱۵۲ میلیارد ریالی به ازای هر سهم......

غبهنوش در ابان با فروش کم  315 میلیارد ریالی مواجه بود نرخ فروش ۱۰,۷۸۷   ریال است . سهم در مهر با فروش 418 میلیارد ریالی .....

فزرین در ابان با  فروش 176 میلیارد ریالی مواحه  بوده و نرخ فروش ۱۷,۱۵۲,۲۹۶ ریال است که از موجودی فروخته است .  در شهریور .....

شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ی هشت ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 فروش را به رقم 16،086 میلیارد ریال گزارش کرده است که معادل.....

شرکت کویرتایر در دوره ی یازده ماهه منتهی به 30 آبان 97 فروش را به رقم 2،387 میلیارد ریال که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته .....

 

شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور در دوره ی 8 ماهه منتهی به 30 آبان 97 مبلغ فروش را به رقم 420 میلیارد ریال گزارش کرده است که ......

فروس
مبلغ فروش شرکت در آبان ماه برابر با 18 میلیارد تومان می باشد که نسبت به ماه گذشته که 11 میلیارد تومان بوده است با رشد.....

شرکت پتروشیمی اراک در دوره ی هشت ماهه منتهی به 30 آبان 97 با گزارش فروش 31،535 میلیارد ریالی در این دوره، درآمد خود را نسبت به.....

عملکرد آبان ماه شرکت در این ماه 223 میلیارد تومان فروش داشته فروش شرکت در ماه گذشته232 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال....

صنايع مس شهيد باهنر در 8 ماهه منتهی به 30 آبان 97 مبلغ 6,086 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ......

شرکت ملی مس ایران در دوره ی هشت ماهه منتهی به 30 آبان 97 فروش را به رقم 58،824 میلیارد ریال گزارش کرده است که معادل....

مجموع مبلغ فروش گروه صنعتي بارز در 8 ماهه منتهی به ابان ماه امسال با رشد 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به......

مجموع مبلغ فروش شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در 8 ماهه منتهی به آبان ماه امسال با رشد 35 درصدی نسبت به مدت مشابه ....

صنایع پتروشیمی کرمانشاه، در 8 ماهه منتهی به آبان 97 مبلغ 4،735 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ......

مجموع مبلغ فروش نفت سپاهان در 8 ماهه منتهی به آبان ماه امسال با رشد 66 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 17.9هزار میلیارد ریال ........

مجموع مبلغ فروش شرکت صنايع شيميايي سينا در 8 ماهه منتهی به آبان ماه امسال با رشد 101 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به......