شير پاستوريزه پگاه گلستان، در 8 ماهه اول سال جاری 904.9 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد.....

با توجه به عدم تخصيص ارز با نرخ بانكي توسط بانكهاي عامل جهت واردات قطعات منفصله خودرو و الزام شركتها بر خريد ارز از .......

بين المللي محصولات پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)به ازای هر سهم ۲۲ ریال سود محقق کرده است شرکت در......

سيمان سپاهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)به ازای هر سهم ۱۶ ریال سود محقق کرده است شرکت در .......

قند لرستان در 4 ماهه منتهی به 30 آبان 97 مبلغ 411 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مبلغ 34.3 میلیارد ریالی دوره مشابه .....

به پرداخت ملت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۷۷۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به.....

سرمايه گذاري وثوق امین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت.....

محورسازان ايران خودرو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۹۵ ریال زیان محقق کرده است که .....

 

به دلیل بررسی و تحلیل بازار و ارزیابی امکان افزایش قیمت نزد مشتریان ،هیات مدیره طبق مصوبه مورخ 97/07/18 به واحد بازرگانی......

پتروشیمی پردیس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۲,۳۴۵ ریال سود محقق کرده است که.....

ایتالران در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۰۹ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت........

شهد (قند خوی) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۱,۰۵۶ ریال سود محقق کرده.......

صنعتي دريائي ايران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۵۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به........

کاشی پارس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۴۸۵ ریال سود محقق کرده است که.......

هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۵۵۸ ریال سود محقق کرده.......

سرمایه گذاری سبحان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۳۱ ریال سود محقق کرده است این....

نظر به توسعه روز افزون محصولات باند پهن حوزه خدمات ارزش افزوده و افزایش نیاز شرکت های توسعه دهنده و ارائه دهنده این محصولات به .....

شرح فرآيند مزايده : در راستای افزایش بهره وری و تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد شرکت کارخانجات پارس الکتریک در نظر دارد........

مزايده فروش 20 درصد سهام شرکت حرير خوزستان متعلق به شرکت کارتن ايران......

خرید شش دانگ عرصه و اعیان دو دستگاه آپارتمان اداری هر یک به متراژ تقریبی 248 متر مربع واقع در طبقات 1و 2 به انضمام .......

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : مزایده فروش ساختمان اداری شرکت گروه دارویی برکت واقع در .......

این شرکت در راستای بهره وری و تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد شرکت کارخانجات پارس الکتریک در نظر دارد املاک مازاد بر.....

شرکت 20.2 میلیارد تومانی معادن بافق که مشمول تعلیق نماد تا 10 آذر شده، درخصوص وصول مطالبات درقبال دریافت......

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در شش ماهه نخست سال مالی جاری با سرمایه ۲،۱۹۱ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۱۰۷ ریال سود........

آلومتک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۶ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه .....

شرکت پالایش نفت بندرعباس با انتشار اطلاعیه ای در شبکه کدال از افتتاح پروژه نفت گاز یورو4 در این شرکت خبر داد. زمان شروع این پروژه ابتدای....

سرمايه گذاري جامی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۱۹ ریال سود محقق کرده است که ....

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : پیرو نامه شماره 3583/97/ص مورخ 1397/07/04 و با عنایت به اقدامات صورت گرفته ......

سنگ آهن گهر زمين در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۲۳ ریال سود محقق کرده است که.....

صنايع پتروشيمي تخت جمشيد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم .....