در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و در راستای ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در .....

نرخ فروش کلیه رنگهای ساختمانی بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه بطور میانگین 27درصد افزایش یافته است.ومراتب توسط انجمن ...

خرید شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان اداری هر یک به متراژ تقریبی 248 متر مربع واقع در طبقات 3 و 4 و 5 به ....

شرح : ظرفیت تولید نفت گاز شرکت قبل از بهره برداری از واحد جدید روزانه به میزان 16.600.000 لیتر نفت گاز با گوگرد ......

ماشين سازي اراک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)به ازای هر سهم ۲ ریال سود محقق کرده است این در.....

سفار در شش ماهه نخست امسال افزایش نرخ فروش محصولات در کنار کنترل هزینه های تولید سبب شده تا حاشیه....

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : با توجه به شرايط اقتصادي فعلي و همچنين بازار تقاضاي محصولات روغن نباتي اين شرکت ......

کاشي صدف سرام استقلال آباده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲۲ ریال زیان ......

صنايع سيمان دشتستان دردوره 1 ماهه منتهی به 97/07/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 98,270 میلیون ......

همدا گزارش مهر را داده است 124 میلیارد ریال  فروش داشته و نرخ  فروش 21,572,794  ریال است . شهریور را با .....

شركت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان5 درصد از سهام شرکت فراورده های غذایی و قند تربت جام(سهام عام) را .....

قند لرستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هرسهم ۸۵۴ ریال سود محقق کرده است که......

فولاد کاویان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که.....

حمل ونقل بين المللي خليج فارس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۷۳ ریال زیان .....

قند نیشابور در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۴۴۲ ریال سود محقق کرده است که....

قهکمت بازهم تعدیل داد  و سود  را به 974 ریال رسانده است.  از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ......

قند ارومیه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۰,۱۶۹ ریال سود محقق کرده است که ....

شرکت بورس کالا در دوره ی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 به ازای هر سهم 310 ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به ....

سيمان فارس که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۲۳۳ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۳۶۹ ریال سود داشت ، در ....

 در اجرای مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس به اطلاع می رساند شرکت کارخانجات پارس الکتریک.....

فنورد در 3 ماهه خوب بود و در 6 ماهه عقب گرد کرد و زیان عملیاتی داشته  یعنی در 3 ماهه 50 و در 6 ماهه 25 میلیارد ریال سود عملیاتی....

درازک در 6 ماهه 1065 ریال  سود محقق کرده و گزارش جالبی است البته  این  سود  با  سرمایه قدیم است . سهم در 3 ماهه....

دیران دارویی بی سرو صدایی است مثل دوره قبل 52 ریال محقق کرد جز معدود شرکت های دارویی است که با کنترل .....

در پتایر در 3 ماهه 44 ریال  سود محقق کرده است و در 6 ماهه 211 ریال سود محقق کرده است و  و در 3 ماهه دوم.....

خریخت  در 6 ماهه 145 ریال  زیان داشت در 3 ماهه این عدد 76  ریال  شده بود تفاوت های خیلی زیادی در سود عملیانی نمی بینیم و .....

غپاک در 6 ماهه بازهم خیلی سود محقق نکرد و 6 ریال  تحقق سود داشت در 3 ماهه سود خاصی نداشت . در 6 ماهه 138 میلیارد ریال ...

سخزر در 3 ماهه 74 ریال  و در 6 ماهه با یک  رشد خوب 228 ریال سود محقق کرده است . در 3 ماهه  با 30  میلیارد ریال سود ....

سمازن  3 ماهه  37  ریال  محقق کرده است در 6 ماهه این عدد به 92 ریال  رسیده  و در 9 ماهه 112  ریال محقق کرده است سهم ......

شغدیر مجموع دارایی های شرکت در پایان شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 3،916 میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان....

شرکت پالايش نفت بندرعباس که در سال مالی ۹۶ توانسته بود با سرمایه ۱۳٫۸ هزار میلیارد ریالی به ازای هر سهم....