برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

شرکت معدنی دماوند در صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷، با سرمایه ۳۰میلیارد ریال، سود هرسهم را ۶۷۲ریال اعلام کرد.این شرکت 

 

شرکت معدنی دماوند در صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷، با سرمایه ۳۰میلیارد ریال، سود هرسهم را ۶۷۲ریال اعلام کرد.این شرکت سود عملیاتی این دوره را ۲۶میلیارد ریال اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰۲درصد افزایش داشت.

سود خالص ۲۰میلیارد ریال و سود انباشته در پایان این دوره مالی ۷میلیارد و ۳۸۵میلیارد ریال منتشر کرد.این شرکت قصد دارد در ۶ماهه دوم سال مالی با توجه به تأکید سهامداران عمده شرکت در خصوص گسترش فعالیت‌های معدنی در قالب اکتشاف و راه اندازی معادن جدید، شرکت در نظر دارد تا در قالب اخذ پروانه های اکتشاف و بهره برداری معادن جدید و حضور فعال در پهنه های اکتشافی و معادن متروکه در جهت تحقق این هدف گامهای موثری بردارد.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.