برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

چدن  در حالی طی دوره 3 ماهه 172 میلیارد ریال فروش، 62 میلیارد ریال سود عملیاتی و 53 میلیارد ریال (66 ریال به ازای هر سهم) سود خالص داشت

 

چدن  در حالی طی دوره 3 ماهه 172 میلیارد ریال فروش، 62 میلیارد ریال سود عملیاتی و 53 میلیارد ریال (66 ریال به ازای هر سهم) سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش 250 میلیارد ریالی، به سود عملیاتی 112 میلیارد ریالی و سود خالص 259 میلیارد ریالی (به ازای هر سهم 325 ریال) دست یافته است.
 گفتنی است، فروش چدن در کوارتر سوم 364 میلیارد ریال، سود عملیاتی 142 میلیارد ریال و سود خالص 101 میلیارد ریال (به ازای هر سهم 126 ریال) بوده است.
در مجموع باید گفت چدن در 9 ماه نخست امسال با فروش 787 میلیارد ریالی، 518 ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 569 میلیارد ریال و سود خالص 222 ریال به ازای هر سهم بوده است.
 مقایسه عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته حکایت از افزایش به ترتیب:
 38 درصدی مبلغ فروش،
 48 درصدی سود عملیاتی
و 133 درصدی سود خالص دارد.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.